Boligforeninger

Hos Renosyd ser vi på det, vi alle sammen smider ud, som værdi i stedet for affald. Hvis du hjælper os med at sortere rigtigt, så sørger vi for indsamling og behandling, så vi alle får mest mulig værdi ud af affaldet. Altså: Fra affald til værdi. Vi tror så meget på idéen og indsatsen, at vi kalder den for Mission Mulig.

Det betyder blandt andet, at du skal sortere dit almindelige husholdningsaffald i emballage (glas, plast og metal samlet) og restaffald. 

Du kan læse mere om sorteringen og om, hvordan vi gerne vil have dig til at behandle emballagen her.

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du kommer af med værdierne – eller affaldet – i netop din boligforening, så kontakt din vicevært eller ejendomsadministrator.

Er du vicevært eller ejendomsadministrator, så klik her og læs mere.