Om Renosyd

Renosyd er dit værdiselskab. Det er vi, fordi vi tror på, at der er værdi i alt det, vi kasserer og smider ud – vel at mærke hvis vi hjælpes ad med at sortere, indsamle og behandle det rigtigt.

Vidste du, at Renosyd: 

  • er værdiselskab for – og ejet af – Odder og Skanderborg Kommuner
  • betjener 33.000 husstande 
  • driver fem genbrugspladser i hhv. Galten, Hørning, Odder, Ry og Skanderborg 
  • driver kraftvarmeanlægget i Skanderborg, som producerer el og varme af det affald, som ikke kan genanvendes 
  • har 78 dedikerede og dygtige medarbejdere, som vi nu kalder værdiagenter 
  • har en ambition om at vi og vores kunder skal være de bedste i Danmark til at udnytte værdien i det, vi smider ud 
  • tilbyder at hente papir, aviser, ugeblade og reklamer hjemme hos dig
  • er et af de få selskaber i Danmark, der finsorterer emballageaffald efter kundernes grovsortering 
  • har et motto, der hedder fra affald til værdi 
  • derfor som det første affaldsselskab i Danmark er gået over til at kalde sig værdiselskab

Hvis du har spørgsmål til dit værdiselskab, som du ikke kan finde svar på her på siden, så er du altid velkommen til at kontakte os på renosyd@renosyd.dk og telefon 8652 5211.

Kontakt

Har du spørgsmål eller andet er du altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere

Her finder du os

Vi glæder os altid over et besøg. Her kan du se hvor nemt du finder os. Renosyd I/SNorgesvej 138660 Skanderborg Tlf.: 8652 5211 CVR 13523584EAN...

Læs mere