Miljøpolitik

Renosyd er certificeret efter ISO14001, der er en international standard for virksomheders arbejde med miljøstyring. Siden 2003 har vi haft certifikat på vores arbejde med miljøforholdene i forbindelse med administration, planlægning, håndtering og behandling af affald. Certifikatet dækker alle Renosyds aktiviteter og er udtryk for, at vi arbejder struktureret og aktivt med miljøforholdene og sikrer løbende forbedringer af vores miljøpræsentationer. 

Læs mere om vores certificering her


Renosyd er desuden EMAS-registreret af Miljøstyrelsen. Det betyder blandt andet, at vores årlige miljøredegørelse skal leve op til en række krav om indhold og offentliggørelse.

Læs mere om EMAS-registrering her

 
Renosyds miljøpolitik er at:

 • have fokus på teknisk, økonomisk og miljøoptimeret drift
 • forbedre miljøindsatsen gennem målsætninger, data og resultater
 • være bedre, end lovgivningen kræver
 • forebygge og minimere gennem dialog
 • skabe øget værdi af affaldet ved at involvere kunderne
 • miljøpolitikken bliver til handlinger og holdninger

Renosyds arbejdsmiljøpolitik skal sikre, at arbejdspladsen er et sikkert og attraktivt sted at være for både medarbejdere og kunder.

Vi har vedvarende fokus på teknisk, økonomisk og miljøoptimeret drift og forbedrer løbende de væsentligste miljøforhold. Vi tænker fremsynet og helhedsorienteret såvel i den fysiske affalds- eller værdihåndtering, som i måden (processer, samarbejdsformer og rammevilkår), vi håndterer værdierne på.

Vi evaluerer miljøindsatsen og muligheder for yderligere forbedringer med udgangspunkt i målsætninger, data og resultater, og bruger dette i vores fortsatte arbejde med at etablere nye ordninger, serviceydelser og behandlingsformer.  

Vi vil gøre mere end lovgivningen kræver, ud fra et fremsynet og helhedsorienteret fokus. Vi gør på den måde mere end blot at leve op til enkeltstående krav og regler.

Vi arbejder med forebyggende indsatser og minimering af affaldsmængder gennem dialog med kunder, der ad den vej bliver en aktiv del af miljøindsatsen.

Vi ser dialog, involvering og information med kunderne omkring affaldets værdi som vejen til øget bæredygtighed.

Miljøpolitikkens betydning i forhold til kunder og samarbejdspartnere

Erhvervskunder 

 • Vi styrker information, involvering og dialog gennem en offensiv rolle som aktiv samarbejdspartner på viden og praktik
 • Vi forpligter os til løbende forbedringer i samarbejdet, så vi kan tilbyde løsninger og serviceydelser på et fagligt bæredygtigt grundlag - også med tanke på økonomien 


Affaldssektoren 

 • Vi bringer kompetencer og holdninger aktivt i spil, når det gælder samarbejde, videndeling og udvikling af samfundsrelaterede miljøopgaver
 • Vi er fremsynede i samarbejdet og deltager gerne i miljø-fora, der arbejder for styrket bæredygtighed
 • Vi arbejder med løbende forbedringer i vores egen produktion.

 

Kommunerne 

 • Vi er forudseende og sikrer, at kommunerne kan leve op til nationale og internationale målsætninger og være på forkant med fremtidige krav
 • Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang til opgaverne, frem for blot at tilfredsstille enkeltstående regler og mål.
 • Vi deler viden, planlægger og skaber løsninger på dette grundlag. 


Privatkunder

 • Vi informerer og involverer systematisk om tiltag, løsninger og muligheder, som kan sikre større grad af bæredygtighed. 
 • Vi er i aktivt samspil med kunderne, og vi ønsker at levere løsninger og service, der fremmer minimering af ikke-genbrugeligt affald og sikrer en større sorteringsgrad. 

Kontakt

Har du spørgsmål eller andet er du altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere

Her finder du os

Vi glæder os altid over et besøg. Her kan du se hvor nemt du finder os. Renosyd I/SNorgesvej 138660 Skanderborg Tlf.: 8652 5211 CVR 13523584EAN...

Læs mere