Retningslinjer for adgangsvej og beholderplads

Dine beholdere til restaffald, emballage og pap og papir skal stå ude ved vejen fra kl. 6.00, den dag vi kommer for at tømme dem. 
Klik her og hent vores app  - i app'en kan du tilmelde dig med din adresse og tilmelde påmindelser om at stille beholderne frem dagen før tømning.

 

Når dine beholdere har en fast plads i skellet som vist her på siden, så husk: 

 • Låg og beholder skal kunne nå sammen (låget skal kunne lukkes til).
 • Pladsen skal være i skel mod nærmeste kørevej - maks. 3 meter fra skel til sidste beholder.  
 • Håndtagene på beholderne skal vende udad ved tømning.  
 • Underlaget skal være fast (fliser, asfalt eller beton), plant og uden trin.  
 • Adgangsvejen (fra kørevej og til dine beholdere) skal være fast, plant og uden trin i minimum 1 meters bredde. 
 • Der skal være mindst 10 cm. luft omkring dine beholdere, uanset hvordan du vælger at placere dem (fx i et beholderskjul) og der skal være mindst 2 m. frihøjde over.
 • Bevoksning på tilkørselsvej skal være beskåret (højde x bredde: 4,2 x 3,5m.).
 • Der kan være lokale bestemmelser i lokalplaner og lignende, som du skal tage hensyn til. 

Disse forhold er vigtige, så vi sikrer et godt arbejdsmiljø for vores chauffører.

Du kan se At-vejledning D.2.24 om brug og indretning af dagrenovationssystemer her 

Det ovenstående er procedure for en skelplads, som er standard. Hvis du ønsker at have beholderne stående ved huset til daglig, kan der anmodes om en standplads . Læs mere om denne mulighed længere nede på siden. 👇

 

Læs i øvrigt om placering, sortering og beholderstørrelser

Klik her, og se eksempler på placering af beholdere på en villagrund her

Klik her, og læs mere om sortering af dit husholdningsaffald her

Klik her, og se vores anbefalinger til beholderstørrelser

Klik her, vi har også store beholdere på 4 hjul (400, 660 og 770 liter)

 

Har du for meget restaffald, så kan du tilkøbe en kode og sætte på en ekstra sæk, som du stiller ved siden af ​​din beholder på tømmedagen. 

Klik her, og bestil en kode - den sættes på den pose, du putter dit ekstra restaffald i


Har du en landejendom? 

Hvis du bor på en landejendom, så gælder de samme regler som beskrevet ovenfor .
Men derudover skal du være opmærksom på følgende :

 • Renovationsbilen kører ned til ejendommen, hvis det er muligt, og der er tilstrækkelig plads til at vende. Beholderne skal som hovedregel placeres, så vi let kan køre til dem. 

Det er en forudsætning for tømning inde på grunden, at adgangsvej og vendeplads opfylder følgende krav:

 • Renovationsbilen skal kunne vende på vejen eller ved ejendommen.
 • Der skal være kørefast underlag for lastbil på vej og vendeplads.
 • Bevoksning på tilkørselsvej skal være beskåret (højde x bredde: 4,2 x 3,5m.).

Ønsker du at få hentet inde på grunden? (tilkøb af standplads) 

Dine beholdere skal som udgangspunkt stå i skellet den dag, vi kommer for at tømme dem, som nævnt ovenfor. Du kan dog vælge at betale for, at vi henter beholderne ved huset i stedet for.

Det kræver, at følgende forhold er opfyldt:

 • Underlaget skal være fast og udført i fx fliser, asfalt eller beton. Underlaget skal være plant og uden trin, og må ikke være af græs, løs jord, perlesten, skærver eller grus/løst stabilgrus. 
 • Adgangsvejen skal være mindst 1 m. bred og der skal være mindst 2 m. frihøjde. 
 • Der skal være uhindret adgang til beholderne, dvs. uden trapper og stigninger over 10 pct.
 • Der må højst være én låge, port, dør, bom, kæde eller lignende på adgangsvejen, som skal være let at åbne. 
 • Bevoksning på adgangsvej skal være beskåret (højde x bredde: 2 x 1 m.). 
 • I vinterhalvåret skal der være belysning ved adgangsvej og beholdere. 
 • Adgangsvejen skal være ryddet for forhindringer (fx legetøj og cykler). 
 • Beholderne skal stå med håndtaget udad ved tømning.
 • Der skal være mindst 10 cm. luft  omkring dine  beholdere, uanset hvordan du vælger at placere dem (fx i et beholderskjul) og der skal være mindst 2 m. frihøjde over (målt fra jorden). 
 • Husnummeret skal være synligt.

Klik her, hvis du vil se, hvilken ordning din husstand er tilmeldt 

Klik her for at se priser på de forskellige ordninger 


Særlige (sjældne) forhold: Sne og is ⛄

Vinteren kan give udfordringer, når vi skal hente dit affald. I vinterhalvåret vil der være mørkt, når vores arbejdsdag starter. Det er derfor vigtigt, at du:

 • Tænder lyset i den mørke tid.
 • Rydder og salter eller gruser fortov og eventuelt adgangsvejen ind til beholderne i mindst 1 meters bredde, hvis du er tilmeldt tømning på grunden.
 • Fjerner sne fra beholderlåget.
 • Ikke skovler sne op foran beholderen eller på adgangsvejen.
 • Sørger for, at der ikke er en snevold mellem vejen og beholderen.
 • Rydder privat fællesvej eller privat vej i mindst 3,5 meters bredde, så renovationsbilen kan køre på vejen.
Du kan læse mere om dit ansvar i forhold til snerydning på  www.skovlsne.dk  eller på din kommunes hjemmeside:

Kontakt os

Du kan altid komme i kontakt med os på tlf. 86525211 eller via selvbetjeningen.

Læs mere

Åbningstider

Administrationen

Mandag - torsdag 8.00-15.00
Fredag 8.00-13.00
Lørdag - søndag og helligdage er der lukket.

Renosyd
Norgesvej 13
8660 Skanderborg
Tlf.: 86525211