Indsamlingsordninger

Restaffald

Papir og pap

Emballage

Batterier

Haveaffald

Storskrald

Afhentning af ekstra affald

Afhentning af asbest


Restaffald

HVAD ER DET?

Restaffald er det, der er til overs, når du har sorteret alt, der skal genanvendes. Restaffald er for eksempel:
 • madaffald
 • juice- og mælkekartoner
 • stanniol (når snavset - er det rent, kan du smide det i emballage) og husholdningsfilm
 • tilsmudset plast

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere, så brug sorteringsguiden (søgefeltet øverst til højre på siden).

HVAD SKAL DET?

Restaffald skal kommes i den beholder, der er mærket ”Restaffald”. Hvis du er tilmeldt standpladsafhentning, så henter vi beholderen inde ved dit hus. Ellers skal den stå i skel på tømningsdagen.

Restaffaldet skal altid i forsvarligt lukkede affaldsposer. Du kan med fordel undgå at fylde posen helt, så knuden holder. 

Klik her for at se, hvornår vi henter restaffald og emballage hos dig.

Din beholder skal stilles frem til skel senest kl. 6 på tømmedagen.

Det er vigtigt, at beholderen ikke er overfyldt på tømmedagen, dvs. at låget ikke må stå åbent.

 

Hvis du lejlighedsvis har brug for at komme af med mere restaffald end din almindelige ordning dækker, så kan du købe en sækkekode, Koden sætter du på en hvilken som helst sæk. Vi tager sækken med, når vi tømmer din beholder til restaffald. Koden koster 25 kr. og gælder for en sæk på max. 20 kg.

Du kan også bestille en ekstra tømning af din beholder under selvbetjening.

 

HVAD SKER DER MED DET?

Restaffald bliver indsamlet og kørt til forbrænding på Renosyds kraftvarmeanlæg i Skanderborg, hvor det bliver lavet om til fjernvarme og el.


Papir og pap

HVAD ER DET?

Næsten alt papir og pap kan genbruges, så det er vigtigt, at vi hjælpes ad med at sortere og indsamle det rigtigt.

Derfor indsamler Renosyd papir og pap ude hos dig. Vi henter beholderen enten én gang om måneden, hvis du bor i byen, eller hver anden måned, hvis du bor på landet. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du har den rigtige størrelse beholder? Slå din adresse op, og se hvad størrelse du har nu. I selvbetjeningen kan du fx gratis ændre til en større størrelse beholder. 

Besøg selvbetjening her

 

Ja tak - Dette må du komme i pap og papir beholderen

 

 

 • Papir
 • Reklamer
 • Aviser
 • Magasiner og tidsskrifter
 • Pap
 • Æggebakker
 • Karton

 

Nej tak - Dette må du ikke komme i pap og papirbeholderen 

 

 • Papir og pap som har været i direkte kontakt med madvarer (pizzabakker, mælkekartoner og lign.)
 • Gavepapir
 • Plast (herunder papir, pap og karton i poser)
 • Restaffald: Køkkenaffald, æggebakker med æggerester eller lign.

Er du i tvivl, så prøv vores sorteringsguide

Beholderen skal stilles frem til skel senest kl. 6 på tømmedagen (medmindre du har tilkøbt en standplads).

Klik her for at se, hvornår vi indsamler papir på din adresse.


HVAD SKAL DET?

Papir, karton og pap kan du komme i beholderen til papir og pap, hvis du er tilmeldt Renosyds indsamlingsordning. Hvis ikke, skal du selv aflevere papir og pap til genbrug på genbrugspladser eller miljøstationer.

 

HVAD SKER DER MED DET?

Papir og pap sorteres på et sorteringsanlæg. Papir genanvendes først og fremmest til fremstilling af nyt papir. Pap genanvendes til nye papprodukter. Blandinger kan også bruges til fremstilling af grå karton.


Emballage

HVAD ER DET?

Emballage betyder emballage af glas, plast og metal, der er tømt og/eller skrabet for indhold:

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Vinflasker
 • Syltetøjsglas
 • Plastflasker f.eks fra eddike og shampoo
 • Plastbakker
 • Kødbakker
 • Plast-skruelåg
 • Låg fra glas
 • Kapsler
 • Holdere fra fyrfadslys
 • Stanniol (når det er rent)

 

 Ja tak - Dette må du komme i emballagebeholderen

 

 

Nej tak - Dette må du ikke komme i emballagebeholderen

 

HVAD SKAL DET?

Emballagen skal sorteres fra den øvrige dagrenovation og kommes i emballagebeholderen, som vi tømmer en gang om måneden.

Beholderen skal stilles frem til skel senest kl. 6 på tømmedagen.

Er du i tvivl, så prøv vores sorteringsguide

Gode råd

 • Tøm emballagen ved at vende bunden i vejret
 • Følger indholdet ikke med, kan man bruge en kniv eller ske til at skrabe med
 • Sidder indholdet godt fast, kan man evt. bruge vand fra rengøring af gryder og pander til at skylle emballagen efter med
 • Tag låget af emballagen og kom begge dele i emballagebeholderen.

HVAD SKER DER MED DET?

 • Når Renosyd henter emballage hos dig, så bliver det kørt til sortering og derefter til genanvendelse.
 • Plast kan enten genbruges eller forarbejdes og bruges til eksempelvis tøjproduktion
 • Metal kan enten genbruges eller smeltes om og bruges til eksempelvis cykelstel.
 • Hele glas og flasker bliver skyllet og genbrugt, og skåret glas bliver omsmeltet og genanvendt til at fremstille nye glasmaterialer af.
 • Se filmen om emballagens vej

Batterier

HVAD ER DET?

Det er vigtigt, at du sorterer batterier. Det gælder også batterier i de apparater, du kasserer – f.eks. fjernbetjeninger, lommelygter, legetøj, skruemaskiner osv. Husk at pille dem ud, før du eventuelt smider apparatet væk. Det gælder:

 • almindelige batterier
 • batteriet fra mobiltelefonen
 • genopladelige batterier, som skal være taget ud af apparatet


HVAD SKAL DET?

Du kan samle dine batterier, og putte dem i en klar plastpose og stille posen oven på beholderen til restaffald på tømningsdagen. Så sørger vi for at tage den med.

 

HVAD SKER DER MED DET?

Ca. 80 pct. af materialerne i batterierne kan genanvendes, resten går til henholdsvis forbrænding og specialdeponi.

Se filmen med Richard Volt.


Haveaffald

Hvad er det?

Haveaffald er:

 • Ukrudt
 • Grene
 • Græs
 • Hækafklip
 • Blade
 • Nedfaldsfrugt
 • Planter uden potter og skåle

HVAD SKAL DET?

Du kan selv kompostere dit haveaffald eller køre det på genbrugspladsen. Du kan også få Renosyd til at hente det. Indsamlingen foregår i store beholdere. Du vælger selv størrelsen afhængig af dit behov.

Klik her og se priserne på en beholder til haveaffald (nederst i prislisten)

Renosyd indsamler haveaffald fra marts til oktober..

Der må ikke kommes poser, sække, jord eller sten i beholderen.

Bundter af grene kan lægges ved siden af beholderen på tømmedagen, og må maks. veje 11 kg. og være 1 meter lange. Bundterne skal være bundet sammen med snøre af naturmateriale, f.eks. sejlgarn.

Beholder og eventuelle bundter skal stilles frem til skel senest kl. 6 på tømmedagen.
Der kan ikke tilkøbes standplads til denne ordning, heller ikke selvom du har standplads på andre beholdere.

Klik her for at tilmelde dig afhentning af haveaffald

HVAD SKER DER MED DET?

Haveaffald, som afleveres på Renosyds genbrugspladser, bliver omdannet til kompost, som du kan hente gratis på genbrugspladserne, hvis du bor i Odder eller Skanderborg Kommune.

Klik her og læs vores folder om kompost 

Klik her og læs hvordan dit haveaffald kan gøre nytte i haven, og slet ikke behøver blive til affald


Storskrald

HVAD ER DET?

Storskrald er kasseret indbo, som f.eks.:

 • Møbler og andet større brændbart affald
 • Elektronik  
 • Hårde hvidevarer
 • Cykler og andet jern og metal  
 • Større ting af hård plast
 • Porcelæn, keramik, glaserede urtepotter o.lign.


HVAD SKAL DET?

Du kan vælge at aflevere dit storskrald på genbrugspladsen – se adresser og åbningstider her.

Har du ikke selv mulighed for at komme på genbrugspladsen og aflevere dit storskrald, tilbyder Renosyd at hente det på din adresse. Det gælder også, hvis du gerne vil have hentet storskrald i et sommerhusområde. Vi tilbyder at hente storskrald ved helårsboliger op til otte gange årligt, og tre gange om året ved sommerhuse. I vintermånederne ligger indsamlingen stille.

Afhentning af storskrald skal bestilles senest to hverdage før afhentning.

HVAD TAGER VI MED?

 

 

 

Du kan maks. få afhentet 50 kg pr type.

Affaldet må maks. være 2,2 meter i længden.

Vi medtager ikke bygningsaffald, men har du en enkelt vask, en dør, en radiator eller en enkelt anden udskiftelig bygningsdel, så kan vi tage den med. Tingene skal være tømt for vand, særligt kummer og cisterner skal være tømte og rene.

Hvis du har bestilt afhentning, så skal storskrald være sorteret efter listen ovenfor og stillet frem til offentlig vej kl. 6 på afhentningsdagen (hver type for sig). Småting, som skal hentes sammen med storskrald, skal pakkes i klare sække. Renosyd-sække af god kvalitet kan købes i udvalgte forretninger: Salgssteder for storskraldssække.

HVAD SKER DER MED DET?

De forskellige typer af storskrald kan alle genbruges. Enten direkte eller i forarbejdet form.

Genstande, der direkte kan genbruges, sættes til salg i vores genbrugsbutik Værdicentralen.
Ønsker du ikke, at dine genstande går til direkte genbrug, skal du angive det i kommentarfeltet ved bestilling samt markere genstandene med følgende tekst: "Ikke til direkte genbrug".

Bor du i en boligforening, så spørg din vicevært eller klik her.


Afhentning af ekstra affald

Hvis du lejlighedsvis har brug for at komme af med mere restaffald end din almindelige ordning dækker, så kan du købe en sækkekode og sætte den på en hvilken som helst sæk. Vi tager sækken med, når vi tømmer dine beholdere.

Koden koster 25. kr og kan købes her på hjemmesiden eller i vores app.

HUSK:

 • Du må kun komme restaffald i sækken
 • Restaffaldet skal være i lukkede poser (inde i sækken)
 • Sækken skal lukkes helt, så den ikke går op (knude, strip, snor)
 • Der skal være mindst 15 cm tilbage af sækken, over lukningen, som håndtag
 • Koden sætter du på en hvilken som helst affaldssæk/-pose

Åbningstider

Administrationen

Mandag - torsdag 8.00-15.00
Fredag 8.00-13.00
Lørdag - søndag og helligdage er der lukket.

Renosyd
Norgesvej 13
8660 Skanderborg
Tlf.: 86525211