Indsamlingsordninger

Restaffald

Papir og pap

Emballage

Batterier

Haveaffald

Storskrald

Afhentning af ekstra affald

Afhentning af asbest


Restaffald

Hvad er det?

Restaffald er det, der er til overs, når du har sorteret alt, der skal genanvendes. Restaffald er for eksempel:
 • madaffald
 • kødbakker
 • juice- og mælkekartoner
 • stanniol og husholdningsfilm
 • tilsmudset plast

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere så brug sorteringsguiden (søgefeltet øverst til højre på siden).

HVAD SKAL DET?

Restaffald skal kommes i den beholder, der er mærket ”Restaffald”. Hvis du er tilmeldt standpladsafhentning, så henter vi beholderen inde ved dit hus. Ellers skal den stå i skel på tømningsdagen.

Klik her for at se, hvornår vi henter restaffald og emballage hos dig.

Beholder skal stilles frem til skel senest kl. 6 på tømmedagen.

Det er vigtigt, at beholderen ikke er overfyldt på tømmedagen, dvs. at låget ikke må stå åbent.

Hvis du lejlighedsvis har brug for at komme af med mere restaffald end din almindelige ordning dækker, så kan du købe en sækkekode,  koden sætter du på en hvilken som helst sæk. Vi tager sækken med, når vi tømmer din beholder til restaffald, koden koster 25 kr. og gælder for en sæk på max. 20 kg.

Du kan også bestille en ekstra tømning af din beholder under selvbetjening.

 

HVAD SKER DER MED DET?

Restaffald bliver indsamlet og kørt til forbrænding på Renosyds kraftvarmeanlæg i Skanderborg, hvor det bliver lavet om til fjernvarme og el.


Papir og pap

Hvad er det?

Næsten alt papir og pap kan genbruges, så det er vigtigt, at vi hjælpes ad med at sortere og indsamle det rigtigt.

Derfor har Renosyd lavet en indsamlingsordning for papir og pap. Vi stiller en beholder hos dig og henter den enten én gang om måneden, hvis du bor i byen, eller hver anden måned, hvis du bor på landet.

Ja tak - Dette må du komme i pap og papir beholderen

 

 • Papir
 • Telefonbøger/bøger
 • Reklamer
 • Aviser
 • Magasiner og tidsskrifter
 • pap
 • karton

 

Nej tak - Dette må du ikke komme i pap og papirbeholderen

 • Papir og pap som har været i direkte kontakt med madvarer (pizzabakker, mælkekartoner og lign.)
 • Gavepapir
 • Plast (herunder papir, pap og karton i poser)
 • Restaffald: Køkkenaffald, æggebakker med æggerester eller lign.

Er du i tvivl, så prøv vores sorteringsguide

Du kan tilmelde dig Renosyds pap og papirordning her.

Klik her for at se, hvornår vi indsamler papir på din adresse.


HVAD SKAL DET?

Papir, karton og pap kan du komme i beholderen til papir og pap, hvis du er tilmeldt Renosyds indsamlingsordning. Hvis ikke, skal du selv aflevere papir og pap til genbrug på genbrugspladser eller miljøstationer.

HVAD SKER DER MED DET?

Papir og pap sorteres på et sorteringsanlæg. Papir genanvendes først og fremmest til fremstilling af nyt papir. Pap genanvendes til nye papprodukter. Blandinger kan også bruges til fremstilling af grå karton.


Emballage

Hvad er det?

Emballage er skyllet emballage af glas, plast og metal:

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Vinflasker
 • Syltetøjsglas
 • Plastflasker f.eks fra eddike og shampoo
 • plastbakker
 • Plast-skruelåg
 • Låg fra glas
 • Kapsler
 • Holdere fra fyrfadslys

 

 Ja tak - Dette må du komme i emballagebeholderen

 

Nej tak - Dette må du ikke komme i emballagebeholderen

 

HVAD SKAL DET?

Emballagen skal sorteres fra den øvrige dagrenovation og kommes i emballagebeholderen, som vi tømmer en gang om måneden.

Beholder skal stilles frem til skel senest kl. 6 på tømmedagen.

Er du i tvivl, så prøv vores sorteringsguide

Gode råd

 • Skyl emballage i koldt vand – du behøver ikke at bruge varmt vand og sæbe, eller...
 • Brug vandet fra rengøring af gryder og pander til også at skylle emballage, eller...
 • Sæt syltetøjsglasset eller anden emballage på den sidste plads i opvaskemaskinen.
 • Tag låget af emballagen og kom begge dele i emballagebeholderen.

HVAD SKER DER MED DET?

 • Når Renosyd henter emballage hos dig, så bliver det kørt til sortering og derefter til genanvendelse.
 • Plast kan enten genbruges eller forarbejdes og bruges til eksempelvis tøjproduktion
 • Metal kan enten genbruges eller smeltes om og bruges til eksempelvis cykelstel.
 • Hele glas og flasker bliver skyllet og genbrugt, og skåret glas bliver omsmeltet og genanvendt til at fremstille nye glasmaterialer
 • Se filmen om emballagens vej

Batterier

Hvad er det?

Det er vigtigt, at du sorterer batterier. Det gælder også batterier i de apparater, du kasserer – f.eks. fjernbetjeninger, lommelygter, legetøj, skruemaskiner osv. Husk at pille dem ud, før du eventuelt smider apparatet væk. Det gælder:

 • almindelige batterier
 • batteriet fra mobiltelefonen
 • genopladelige batterier, som skal være taget ud af apparatet


HVAD SKAL DET?

Sammen med dine nye beholdere har du fået en battericube, som kan stilles et sted i huset, hvor alle kan finde den. Der kan du samle små batterier. Når cuben er fyldt, tømmer du indholdet over i en klar plastpose – evt. sammen med de øvrige brugte batterier – og stiller den oven på beholderen til restaffald på tømningsdagen. Så sørger vi for at tage den med.

HVAD SKER DER MED DET?

Ca. 80 pct. af materialerne i batterierne kan genanvendes, resten går til henholdsvis forbrænding og specialdeponi.

Se filmen med Richard Volt.


Haveaffald

Hvad er det?

Haveaffald er:

 • Ukrudt
 • Grene
 • Græs
 • Hækafklip
 • Blade
 • Nedfaldsfrugt
 • Planter uden potter og skåle

HVAD SKAL DET?

Du kan selv kompostere dit haveaffald eller køre det på genbrugspladsen. Du kan også få Renosyd til at hente det. Indsamlingen foregår i minicontainere, og du vælger selv størrelsen afhængig af dit behov. Se priser her.

Du skal ikke købe containeren, den stiller vi til rådighed.

Renosyd indsamler haveaffald otte gange om året (fra marts til oktober).

Der må ikke kommes poser, sække, jord eller sten i beholderen.

Bundter af grene kan lægges ved siden af beholderen og må maks. veje 11 kg. og være 1 meter lange. Bundterne skal være bundet med snøre af naturmateriale, f.eks. sejlgarn.

Beholder og eventuelle bundter skal stilles frem til skel senest kl. 6 på tømmedagen.
Der kan ikke tilkøbes standplads til denne ordning.

Klik her for at tilmelde dig afhentning af haveaffald.

HVAD SKER DER MED DET?

Haveaffald bliver omdannet til kompost, som du kan hente gratis på genbrugspladserne, hvis du bor i Odder eller Skanderborg Kommune.


Se adresser og åbningstider på genbrugspladserne her.


Storskrald

HVAD ER DET?

Storskrald er kasseret indbo, som f.eks.:

 • Møbler og andet større brændbart affald
 • Elektronik  
 • Hårde hvidevarer
 • Cykler og andet jern og metal  
 • Større ting af hård plast
 • Porcelæn, keramik, glaserede urtepotter o.lign.


HVAD SKAL DET?

Du kan vælge at aflevere dit storskrald på genbrugspladsen – se adresser og åbningstider her.

Har du ikke selv mulighed for at komme på genbrugspladsen og aflevere dit storskrald, tilbyder Renosyd at hente det på din adresse. Det gælder også, hvis du gerne vil have hentet storskrald i et sommerhusområde. Vi tilbyder at hente storskrald ved helårsboliger op til otte gange årligt, og tre gange om året ved sommerhuse. I vintermånederne ligger indsamlingen stille.

Afhentning af storskrald skal bestilles senest to hverdage før afhentning.

HVAD TAGER VI MED?

 

 

 

Du kan maks. få afhentet 50 kg pr type.

Affaldet må maks. være 2,2 meter i længden.

Vi medtager ikke bygningsaffald, men har du en enkelt vask, en dør, en radiator eller en enkelt anden udskiftelig bygningsdel, så kan vi tage den med. Tingene skal være tømt for vand, særligt kummer og cisterner skal være tømte og rene.

Hvis du har bestilt afhentning, så skal storskrald være sorteret efter listen ovenfor og stillet frem til offentlig vej kl. 7 på afhentningsdagen (hver type for sig). Småting, som skal hentes sammen med storskrald, skal pakkes i klare sække. Renosyd-sække af god kvalitet kan købes i udvalgte forretninger: Salgssteder for storskraldssække.

HVAD SKER DER MED DET?

De forskellige typer af storskrald kan alle genbruges. Enten direkte eller i forarbejdet form.

Genstande, der direkte kan genbruges, sættes til salg i vores genbrugsbutik Værdicentralen.
Ønsker du ikke, at dine genstande går til direkte genbrug, skal du angive det i kommentarfeltet ved bestilling samt markere genstandene med følgende tekst: "Ikke til direkte genbrug".

Bor du i en boligforening, så spørg din vicevært eller klik her.


Afhentning af ekstra affald

Hvis du lejlighedsvis har brug for at komme af med mere restaffald end din almindelige ordning dækker, så kan du købe en sækkekode og sætte den på en hvilken som helst sæk. Vi tager sækken med, når vi tømmer dine beholdere.

Koden koster 25. kr og kan købes her på hjemmesiden eller i vores app.

Sække, der er udleveret af Renosyd i forbindelse med helligdage, kan ikke gemmes, men skal bruges inden for 14 dage.

Åbningstider

Administrationen

Mandag - torsdag 8.00-15.00
Fredag 8.00-13.00
Lørdag - søndag og helligdage er der lukket.

Renosyd I/S
Norgesvej 13
8660 Skanderborg
Tlf.: 8652 5211