Sådan sorterer du dit affald fra 2024

Fra marts 2024 skal vi alle til at sortere vores affald endnu mere. Vi skal nemlig skrue ned for CO2-udledningen og op for genanvendelsen. Og ved at sortere affaldet i flere typer, kan vi fx genanvende mere plastaffald. 

Den nye affaldssortering betyder, at du skal have tre affaldsbeholdere fra marts 2024. Det har mange af jer allerede i dag, da I har taget godt i mod beholderen til papir og pap. Men hvis du fx skal bygge hus eller lave din indkørsel om inden for et par år, er det en god idé at lave lidt ekstra plads, da beholderne i en standardløsning bliver større, end de er i dag. Læs mere i FAQ'en nedenfor.

 

Bor du i hus? Bliv klar til den nye sortering.

Du skal sortere i tre beholdere 

Fremover skal dit affald deles op i følgende typer affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, samt drikke-og fødevarekartoner, restaffald, farligt affald og tekstilaffald. Men det betyder selvfølgelig ikke, at din indkørsel skal fyldes op med affaldsbeholdere. Du kan nemlig nøjes med én ekstra, hvis du har de to obligatoriske i dag. Vi bliver dog nødt til at bytte alle eller nogle af dine beholdere ud, fordi nogle af dem skal have flere rum indeni. Det har de ikke i dag.

 

Se fordelingen af affaldet:

 

1. Affaldsbeholder til mad- og restaffald:  

Ét rum til madaffald (fx et æbleskrog og bananskræller) 

Ét rum til restaffald (fx chipsposer og bleer) 

 

2. Affaldsbeholder til plast, kartoner, glas og metal: 

Ét rum til plast (fx emballage fra vaskemiddel og fryseposer) og mad- og drikkekartoner (fx mælkekartoner og kartoner fra yoghurt) 

Ét rum til glas og metal (fx syltetøjsglas og makreldåser)  

 

3. Affaldsbeholder til papir og pap og tekstilaffald: 

Det hele samles i ét rum. Tekstilaffald skal i affaldsbeholderen i en lukket pose. 

 

En kasse til farligt affald: 

Du får derudover en kasse til dit miljøfarlige affald udleveret, som du kan samle det i.  

 

Hvem gælder den nye affaldssortering for? 

Det er Regeringen og en række partier i Folketinget, der i 2020 lavede en aftale om, at alle i landet fremover skal sortere affaldet i de samme typer affald. Bl.a. så vi kan genanvende mere affald. For at kunne genanvende mere og virkelig gøre en forskel for miljøet, er vi gået fire østjyske affaldsselskaber sammen om at løfte opgaven: Favrskov Forsyning, Reno Djurs, AffaldVarme Aarhus og Renosyd. 

Den nye affaldssortering fordelt på tre affaldsbeholdere gælder dermed for alle i Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Aarhus Kommune, Odder Kommune og Skanderborg Kommune. 

Lige nu er vi i gang med at finde de bedste løsninger for vores tilsammen 560.000 kunder. Når vi nærmer os startskuddet for den nye måde at sortere affald på, får du nærmere besked. Her får du bl.a. at vide, hvornår vi bytter dine affaldsbeholdere ud, og du får gode råd til, hvordan du bedst kommer i gang med at sortere i dine nye beholdere.  

Men indtil da kan du følge med her på siden, hvor vi løbende opdaterer med nyt om den nye affaldssortering.  

 

Få svar på nogle af dine spørgsmål (FAQ)

Hvad skal jeg sortere?

Hvad er det nye?

Hvem skal sortere?

Hvornår må jeg gå i gang med at sortere mere?

Hvor mange beholdere skal jeg have?

Hvorfor skal vi sortere i flere typer affald end jeg gør i dag?

Hvornår får jeg nye affaldsbeholdere?

Hvad koster den nye ordning?

Hvor meget plads skal der være til de nye affaldsbeholdere?

Hvornår bliver de nye beholdere hentet?

Hvordan undgår man at blande affaldet sammen fra de to-delte beholdere? 


Hvad skal jeg sortere?

Fra marts 2024 skal du sortere dit affald i følgende typer affald:
- madaffald
- restaffald
- plast (både blød og hård)
- mad- og drikkekartoner
- glas
- metal
- pap
- papir
- farligt affald
- tekstilaffald


Hvad er det nye?

Den nye affaldssortering i 2024, betyder at:

- du skal sortere madaffald i poser for sig
- du skal sortere blød plast som fx fryseposer i samme rum som hård plast
- du skal sortere farligt affald, fx batterier, spraydåser m.m. sammen i en kasse, som vi henter hos dig


Hvem skal sortere?

Det er alle, som skal sortere efter den affaldssortering, der træder i kraft i perioden marts - maj 2024.

Du skal sortere derhjemme - uanset om du bor i hus, ejerlejlighed, boligforening eller noget helt fjerde.

Men du skal også sortere i de forskellige typer affald, når du er i kommunale institutioner og bygninger. Fx på skoler og plejehjem. 

Er du erhvervskunde, skal du også sortere, men hvordan det kommer til at foregå, afventer vi stadig nyt om. 


Hvornår må jeg gå i gang med at sortere mere?

De ovennævnte typer affald, som du ikke sorterer endnu, går vi i gang med at indsamle i marts 2024.

Selve udrulningen af beholdere forventer vi tager 12 uger, og vi ved derfor ikke endnu, hvem der får sine nye beholdere i marts og hvem der må vente til maj 2024.


Hvor mange beholdere skal jeg have?

Bor du fx i et hus, hvor du har dine to obligatoriske affaldsbeholdere, skal du fra 2024 have tre beholdere med fem rum. Derudover får du en rød kasse til farligt affald. Dette bliver standardløsningen. Har du i dag nogle særlige behov, kigger vi selvfølgelig også på, hvordan det kan integreres i den nye ordning.

For fællesløsninger, fx en boligforening, hvor du deler affaldsbeholdere med andre, vil vi gå i dialog med den enkelte forening omkring de forskellige behov ifm. placering, antal m.m.


Hvorfor skal vi sortere i flere typer affald, end jeg gør i dag?

Det er Regeringen og en række partier i Folketinget, der i 2020 lavede en aftale om, at alle i landet fremover skal sortere i de samme typer affald. Bl.a. så vi kan genanvende mere affald.

Men det er de enkelte kommuner, der står for at komme i gang med den nye affaldssortering.


Hvornår får jeg nye affaldsbeholdere?

Fordi vi skal til at sortere i flere forskellige typer af affald, udskifter vi alle, eller nogle af, dine beholdere, fordi rummene indeni skal være anderledes.

Selve udrulningen af beholdere forventer vi tager 12 uger. Vi starter op i marts 2024, og vi ved ikke endnu, hvem der får sine nye beholdere i marts og hvem der må vente til maj 2024.


Hvad koster den nye ordning?

I Renosyd er vi i mere end 10 år lykkedes med at holde gebyrpriserne i ro på en standardløsning for en almindelig husstand. Den nye affaldsløsning medfører dog en gebyrstigning.

En standardløsning til en almindelig husstand inkl. moms stiger i 2023 med 600,- kr. for et helt år. Da vi fakturerer per halvår, vil det sige, at fakturaen for 1. halvår 2023 er steget med 300,- kr. inkl. moms i forhold til den sidste faktura, som dækkede 2. halvår 2022.

I 2024 vil prisen på en standardløsning forventeligt stige med yderligere 300,- kr. inkl. moms for hele året.

Prisen stiger af flere grunde:

  • Indsamling af flere typer affald end i dag, i 2 to-delte beholdere og 1 beholder med ét rum, og altså med 5 rum i alt vil medføre flere tømninger end i det nuværende system.
  • Omkostningerne for at tømme en to-delt beholder med skillerum er højere end ved tømning af en beholder med ét rum. 
  • Der skal indkøbes nye beholdere med skillerum, som skal ombyttes med de nuværende.
  • Der skal indsamles farligt affald fra husstandene i en helt særlig og ny ordning.

Vi gør hvad der er muligt for at holde priserne nede. Blandt andet gennem fælles udbud og indkøb med vores østjyske samarbejdspartnere - Reno Djurs, Kredsløb og Favrskov Forsyning.


Hvor meget plads skal der være til de nye affaldsbeholdere?

Som det ser ud nu, skal du have plads til tre affaldsbeholdere på 240 liter. Og der skal være min. 10 cm. mellem hver beholder og evt. beholderskjul. Dette gælder for en standardløsning, at der er tre affaldsbeholdere. 

Er du allerede gået i gang med at bygge beholderskjul, anbefaler vi ud fra mål på 240 L beholderne, at du skal gøre plads til 2,20 meter - dette er det indvendige mål for dit beholderskjul. 

Der er ingen anbefalinger til højden og dybden på dit beholderskjul. En 240 L beholder er dog 106 cm høj og 73 cm dyb.

Men husstande er forskellige, og en stor familie har måske i dag allerede behov for større beholdere, end dem standardhusstanden har. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst løser behovet for store familier i den nye ordning.


Hvornår bliver de nye beholdere hentet?

  • Restaffald og madaffald: Hver 2. uge
  • Plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal: Hver 3. uge
  • Papir og pap og tekstilaffald: Hver 6. uge

Hvordan undgår man at blande affaldet sammen fra de to-delte beholdere?

De beholdere med to kamre, fx beholderen til henholdsvis madaffald og restaffald, bliver hentet af biler, som også har to kamre. Altså tømmes beholderens indhold i hvert sit rum i lastbilen, og tømmes igen efterfølgende to forskellige steder. 

Se denne video fra Varde Kommune, hvor man allerede kører med dette system.