Affaldsplan 2023-2026: En cirkulær fremtid

Affaldsplan 2023-2026: En cirkulær fremtid for Skanderborg og Odder Kommuner er i offentlig høring i 8 uger fra den 7. marts til den 2. maj 2023.

Se affaldsplanen her

Bilag: Kortlægningsrapport 

Affaldsplan 2023-2026: En cirkulær fremtid afspejler en vision for Skanderborg og Odder Kommuner om, at vi forsat skal blive bedre til at passe på vores ressourcer ved at forebygge affald, genbruge og genanvende materialer i et cirkulært kredsløb. Det er helt afgørende for at skabe en bæredygtig fremtid, også i vores lokalsamfund, hvor vi sparer på naturens ressourcer og negative miljø- og klimapåvirkninger. Der er fire temaer i affaldsplanen, som skal vise vejen:

  • Mindre og bedre affald
  • Mere genbrug
  • Mere sortering og bedre genanvendelse
  • Mere formidling og involvering

Både kommunen, affaldsselskabet og borgerne spiller afgørende roller på denne rejse, og derfor vil der i de kommende år blive sat endnu mere fokus på, hvordan vi sammen kan skabe mindre affald, genbruge og sortere mere. 

Vi vil gerne høre din mening

Har du en kommentar til affaldsplanen? Du kan sende dit høringssvar pr. e-mail til affaldsplan@renosyd.dk eller pr. brev til Renosyd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg.

Vi skal have dit høringssvar senest tirsdag den 2. maj 2023.

Angiv dit navn og din adresse, når du sender din kommentar. Vær opmærksom på, at alle høringssvar fremgår med navn af de offentligt tilgængelige dagsordner for byrådsmøderne.

Når høringsfristen er udløbet, behandler vi alle høringssvarene, som efterfølgende offentliggøres.

 

Skanderborg og Odder Kommuner konkluderer på baggrund af miljøscreeningen, at affaldsplanen ikke er omfattet af Miljøvurderingsloven