Affaldsplan 2023-2026: En cirkulær fremtid

Affaldsplan 2023-2026: En cirkulær fremtid for Skanderborg og Odder Kommuner har været i offentlig høring fra den 7. marts til den 2. maj 2023 og er politisk vedtaget. 

Se affaldsplanen her. 

Bilag: Kortlægningsrapport 

Affaldsplan 2023-2026: En cirkulær fremtid afspejler en vision for Skanderborg og Odder Kommuner om, at vi forsat skal blive bedre til at passe på vores ressourcer ved at forebygge affald, genbruge og genanvende materialer i et cirkulært kredsløb. Det er helt afgørende for at skabe en bæredygtig fremtid, også i vores lokalsamfund, hvor vi sparer på naturens ressourcer og negative miljø- og klimapåvirkninger. Der er fire temaer i affaldsplanen, som skal vise vejen:

  • Mindre og bedre affald
  • Mere genbrug
  • Mere sortering og bedre genanvendelse
  • Mere formidling og involvering

Både kommunen, affaldsselskabet og borgerne spiller afgørende roller på denne rejse, og derfor vil der i de kommende år blive sat endnu mere fokus på, hvordan vi sammen kan skabe mindre affald, genbruge og sortere mere. 

 

Skanderborg og Odder Kommuner konkluderer på baggrund af miljøscreeningen, at affaldsplanen ikke er omfattet af Miljøvurderingsloven