Genbrugspladsgebyr og genanvendelsesgebyr. Hvad dækker det?

Når du modtager en faktura fra Renosyd, bliver du opkrævet gebyrer, der svarer til de omkostninger, der knytter sig til tømning og håndtering af lige præcis det materiel og de ordninger, du er tilmeldt. Nogle ordninger er obligatoriske, og andre er frivillige. 

Obligatorisk opkræves

  • et genbrugspladsgebyr, der dækker driften af genbrugspladser, miljøstationer, afhentning af storskrald og diverse planlægningsopgaver
  • et genanvendelsesgebyr, der dækker indsamlingen direkte fra den enkelte husstand samt behandlingen af den indsamlede emballage og pap/papir
  • et gebyr for indsamling og behandling af restaffald, hvor gebyret afhænger af størrelsen på din restaffaldsbeholder

Til sidstenævnte obligatoriske gebyr kan der være tillagt priser for de eventuelle tillægsydelser du har tilkøbt, såsom ugetømning og standplads, eller en ekstra beholder til dit haveaffald. Det vil fremgå af din faktura. 

 

Denne figur viser, hvad genbrugspladsgebyret bruges til:

Denne figur viser, hvad genanvendelsesgebyret bruges til: 

 For helårsboliger

For sommerboliger