Genbrugspladsgebyr og genanvendelsesgebyr: Hvad dækker de?

Når du modtager en faktura fra Renosyd, bliver du opkrævet gebyrer, der svarer til de omkostninger, der knytter sig til tømning og håndtering af lige præcis det materiel og de ordninger, du er tilmeldt. Nogle ordninger er obligatoriske, og andre er frivillige. 

Obligatorisk opkræves

 • et genbrugspladsgebyr, der dækker driften af genbrugspladser, miljøstationer, afhentning af storskrald og diverse planlægningsopgaver


  Uddybet: Genbrugspladsgebyret

  • finansierer en række forskellige aktiviteter inden for indsamling og behandling af affald. Bl.a. anlæg og drift af genbrugspladser, storskraldsordning, miljøstationer samt generel administration i forhold til affaldsplanlægning.
  • omkostninger til fem genbrugspladser*, disse omfatter som de væsentligste poster:
   • anlæg af pladserne (investering og afskrivning)
   • personale
   • transport til behandlingsanlæg
   • affaldsbehandling (betaling for behandling fx sortering, genanvendelse, forbrænding etc.)

  *Renosyd har 5 genbrugspladser fordelt på 2 kommuner, 1 i Odder og 4 i Skanderborg.
 • et genanvendelsesgebyr, der dækker indsamlingen direkte fra den enkelte husstand samt behandlingen af den indsamlede emballage og pap/papir

Derudover betaler du et gebyr for indsamling og behandling af dit restaffald, hvor gebyret afhænger af størrelsen på din restaffaldsbeholder. Altså prisen på din beholder. 

Frivilligt kan opkræves

Til dit gebyr for afhentning af restaffaldsbeholderen kan der være tillagt priser for eventuelle tillægsydelser, du har tilkøbt. Det kan være du har ugetømning eller standplads, eller en ekstra beholder til dit haveaffald. Det vil fremgå af din faktura, hvilke tillægsydelser du har valgt.

Se hvad vi tilbyder i selvbetjeningen under 'Ekstra services' 

 

Denne figur viser, hvad genbrugspladsgebyret bruges til

 

Denne figur viser, hvad genanvendelsesgebyret bruges til

For helårsboliger

For sommerboliger