Spørgsmål og svar om mere sortering

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om den nye affaldssortering.

Hvilke typer affald, skal jeg sortere i 2024?

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Hård og blød plast
  • Mad- og drikkekartoner
  • Glas
  • Metal
  • Papir
  • Pap
  • Tekstiler
  • Farligt affald

Hvor mange affaldsbeholdere skal jeg have?

Hvis du bor et sted, hvor du har dine egne affaldsbeholdere, skal du fra marts 2024 have tre beholdere. Det gælder også i sommerhuse.

Hvis du bor et sted, hvor I har fælles affaldsbeholdere, er det udlejer eller grundejerforeningen, der vælger, hvor mange fælles beholdere, I skal have.


Hvorfor koster den nye affaldsordning lidt mere?

Den nye affaldsordning kræver nye affaldsbeholdere, der skal tømmes mere end i dag af nye skraldebiler. Samtidig skal vi som noget nyt indsamle farligt affald i en særskilt ordning.

Det koster alt sammen, og derfor bliver din pris for affaldsindsamling lidt dyrere i 2024.

Se gældende takster for affaldsindsamling her


Hvad hvis jeg har brug for større eller mindre beholdere?

Vores standardløsning passer til mange men ikke nødvendigvis til dig. Kontakt os, hvis du oplever, at du har brug for mere plads, eller hvis du har andre ønsker til din affaldsløsning.

Det er desværre ikke muligt at få affaldsbeholdere, der er mindre end 240 liter. Erfaringer viser nemlig, at affaldet let kan sætte sig fast, hvis rummene bliver for små.


Hvad gør Renosyd med det sorterede affald?

Vi henter affaldet i skraldebiler med to rum, så tingene ikke bliver blandet sammen. Den største del af affaldet bliver kørt til genanvendelse hos forskellige aftagere.

Restaffald bliver kørt til forbrænding og bidrager til el- og varmeproduktion. Madaffald bliver til biogas, og farligt affald bortskaffes på forsvarlig vis.

Se en video om affaldets vej her:

Fik du ikke svar?
Kontakt os her