Regeringen siger nej tak til 5,5 % reduktion af CO2

29. maj 2020, 08:55

Åbent brev til miljøminister Lea Wermelin og klimaminister Dan Jørgensen

Kære Lea Wermelin og Dan Jørgensen

Regeringen vil pålægge Kommunerne at sende affald i udbud. Det kan betyde, at der kommer flere skraldebiler fra mange forskellige firmaer rundt på villavejene. En opgave, som vi i kommunerne i dag løser, effektivt og billigt.

I Skanderborg og Odder har borgerne betalt det samme for affaldshåndtering i 10 år. Prisen er ikke steget. Det er genanvendelsen derimod. Den er steget markant i samme periode, og vi genanvender nu ca. 65% af affaldet. Vi får således mere miljø for de samme penge. Det er effektivitet, og vi leverer på Regeringens grønne målsætninger. Så vi har svært ved at forstå, hvorfor vi ikke skal løse den opgave fremover.
Vi mener, Regeringen har stillet det forkerte spørgsmål – og I har derfor fået forkerte svar!

I spørger, hvorfor Kommunerne brænder så meget affald? – det rigtige spørgsmål er: Hvorfor er der så meget affald, der ikke kan genanvendes?

Vi har brug for, at I stiller et markant krav til industrien om, at plastemballage skal designes og produceres, så det kan genanvendes. Vi er - sammen med borgerne - kommet langt med sortering og genanvendelse.

Men uanset hvor meget vi sorterer, og uanset hvor mange spande vi stiller ud i indkørslerne, så kan vi jo ikke genanvende plastemballage, der ikke er designet til genanvendelse.
Vores forbrændingsanlæg er et miljøanlæg, der leverer fjernvarme og el af de rester, der før i tiden blev deponeret. På vores anlæg i Skanderborg ligger alle miljøparametre langt under de grænseværdier, som fastsættes af miljømyndighederne. Forbrændingsanlægget fungerer som et slags ”afløb” for det restaffald, vi ikke kan genanvende. Det er f.eks. plastemballage, der er sammensat af 3 forskellige slags plastik, og ikke kan genanvendes.

Forbrænding af affald, der ikke kan genanvendes, er en forudsætning for, at vi kan opnå rene affaldsstrømme og cirkulær økonomi. Vi er med på, at vi skal lukke de forbrændingsanlæg, der ikke er brug for, i takt med at mere og mere affald kan genanvendes.

Vores beregninger viser, at vi i Kommunerne kan levere 5,5% af den CO2-reduktion på 70%, som Regeringen og Folketinget ønsker at indfri i 2030. Vi kan ikke forstå, at dette ikke er et centralt element i de forhandlinger, der lige nu er i gang på Christiansborg.

Kommunerne er ikke en del af problemet. Vi er en del af løsningen, når vi skal opnå målsætningerne i Klimaloven.

Med venlige hilsner

Uffe Jensen, Borgmester Odder
Frands Fischer, Borgmester i Skanderborg
Finn Sander Jensen, Bestyrelsesformand i Renosyd
Kresten Bjerre, Næstformand i Renosyd