Alt for få virksomheder sorterer deres affald – vi har opskriften!

01. maj 2020, 08:55

Uffe Jensen, borgmester Odder Kommune, Frands Fischer, borgmester Skanderborg Kommune, Finn Sander Jensen, bestyrelsesformand Renosyd og medlem af Skanderborg Byråd samt Kresten Bjerre, næstformand Renosyd og medlem af Odder Byråd.

Kun 52% af de danske virksomheder sorterer én eller flere affaldsfraktioner til genanvendelse, og kun 8% sorterer plastik. Det viser en ny analyse fra Dansk Affaldsforening på baggrund af tal fra Københavns Kommune og Miljøstyrelsens affaldsdatasystem.

Vi ønsker, at de lokale virksomheder kan få lov til at koble sig på kommunernes indsamling af affald. En løsning som Klimarådet også anbefaler.

Virksomheder må ikke bruge de samme affaldsløsninger som borgerne
Der er en skarp opdeling mellem affald fra borgerne og affald fra virksomhederne i lovgivningen. Det er en decideret stopklods i kampen for at få så mange til at sortere som muligt.

Siden 2010 har det været forbudt for virksomheder at koble sig på kommunernes indsamling af affald. De affaldsløsninger som borgerne bruger, når de sorterer affald til genanvendelse derhjemme. I stedet skal hver enkelt virksomhed forhandle en kontrakt med en privat affaldsvirksomhed om afhentning af deres affald til genanvendelse.

Analysen fra Dansk Affaldsforening viser med al tydelighed, at privatiseringen af virksomhedernes affald ikke har medført bedre affaldsbehandling. Tværtimod! Det har i stedet svækket den cirkulære økonomi.

Vi skal gøre det let for virksomhederne
Virksomhederne angiver årsagerne til den manglende sortering som manglende viden, mangel på plads, og at sortering ofte forbindes med øgede omkostninger.

Men dét vi hører oftest er, at det er alt for besværligt. Affaldssortering står måske ikke øverst på listen for alle virksomheder. Det forstår vi godt. Derfor kommer de slet ikke i gang. Vi skal gøre det let for virksomhederne at gøre det rigtige.

I Skanderborg og Odder Kommuner kendes vi på, at det er nemt og attraktivt at drive virksomhed hos os. Vi oplever, at de lokale virksomheder gerne vil i dialog med kommunen om grønne løsninger og klimatiltag. Vi er gode til at finde løsninger i fællesskab.

Derfor ønsker vi, at frisøren, cykelhandleren, revisoren, biografen og caféen skal kunne bruge de affaldsløsninger, som vi allerede har etableret i kommunerne. Hvorfor skulle de ikke? Virksomhederne skal naturligvis kunne få hentet deres affald af kommunens skraldebiler, som allerede henter borgernes affald. Vi kører jo lige forbi.

Når vi gør affaldssortering let, stiger genanvendelsen markant, og vi styrker den cirkulære økonomi. Dét er opskriften!