Debatindlæg om kommunalt genbrug

25. aug 2017, 08:05

Af Kristian Skovhus, bestyrelsesformand for Renosyd, byrådsmedlem (S), Skanderborg kommune.

Sådan lyder det i et debatindlæg i ”Altinget” 9. august 2017 skrevet af miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, Dansk Industri.

”Genbrug hører til hos Staten, - kommunerne skal ikke drive genbrugsbutikker, - kommunale aktiviteter med genbrug skal være forbudt og - Dansk Industri forstår ikke at Ankestyrelses afgørelse om at kommunerne kan forebygge affald ved at lade det genbruge”. Det virker helt uforståeligt her i år 2017, hvor vi alle forsøger at sætte ”fuld skrue” på cirkulær økonomi.

I Renosyd mener vi, at der har hårdt brug for såvel den kommunale som erhvervslivets indsats for at løse opgaverne med affald.

Intentionen hos Karin Klitgaard er klar nok: Affaldshåndtering skal kommercialiseres. Private aktører skal tjene penge på affaldet. Men har DI og Klitgaard blik for den løbende udvikling af affaldsområdet?

De kommunale affaldsselskaber har udviklet affaldsområdet siden 70erne, hvor affald ofte blev dumpet i et stort hul til i dag at modtage affaldet sorteret i op mod 50 fraktioner i husholdningerne og på genbrugspladserne. Det er hverken DI eller Renosyd, der sorterer affaldet, så det får en samfundsøkonomisk værdi. Det er borgerne!
Det kræver derfor tæt kontakt, samarbejde og en løbende proces at ændre adfærd og nå hertil. Det lykkes, fordi kommunerne er tæt på alle borgerne i hverdagen. Borgerne bidrager til udvikling af praktiske løsninger og forebyggelse, der fungerer for begge parter.  Dette er afgørende for fortsat udvikling, ligesom det gode samarbejde med erhvervslivet omkring afsætning af fraktionerne er afgørende. Lad os samarbejde!

Hos Renosyd ved vi, at vi kommer længere med samarbejde. Vi samarbejder med en lang række erhvervsvirksomheder, og søger det aktivt. Store som små opgaver udliciteres til der, hvor de, med borgernes interesser in mente, løses bedst økonomisk samt tilgodeser miljøet, forebygger ressourceforbrug og skaber arbejdspladser. Vi samarbejder også i høj grad med frivillige organisationer, der side-om-side med Renosyds container til affald til genbrug, allerede i dag har containere på Renosyds genbrugspladser.

Renosyd holdt for nylig et møde med fokus på cirkulær økonomi. Her deltog en række politikere, ledere og meningsdannere i affaldsbranchen og kommunale embedsmænd. Vi er nemlig af den opfattelse, at kommunerne har et stort medansvar for netop, at vi skal forebygge affald og at vi som kommunalt affaldsselskab har en afgørende rolle i den cirkulære økonomi.

Dansk Industri indtager en position i vort samfund, hvor der bør arbejdes langt mere på forebyggelse, genbrug og genanvendelse i produktions- og omsætningsleddet. Her ligger en alt for uopdyrket mulighed for at forebygge affald, som burde appellere langt mere og direkte til producenterne og distributørerne. Det er her cirkulær økonomi vil finde sit helt afgørende gennembrud for at opnå en stærkt påtrængende balance mellem jordens ressourcer og menneskernes forbrug. Ret fokus mod det og lad os tage skraldet!