Den folkelige opbakning til affaldshåndteringen er vigtig

22. jun 2020, 09:05

I Renosyd bakker vi op om visionen om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Men vi er bange for, at der nu er valgt en vej, hvor vi mister den folkelige opbakning til håndteringen af affald og ressourcer.

- Af Annemette Fuglsang, direktør i Renosyd

Der har været meget debat om affaldssektorens fremtid de seneste uger. Og tirsdag kulminerede det så, da en klimaaftale for affald faldt på plads med bred opbakning i Folketinget.

I Renosyd er vi enige i den politiske aftales erklærede mål om en grøn affaldssektor og et større fokus på cirkulær økonomi. Det er vigtige visioner.

Men aftalen har alt for meget systemtankegang, med fokus på struktur og modeller. Det er som om, man ikke rigtig har tænkt på, at det er borgerne, der skal sortere affaldet hjemme i køkkener og garager. Og at det derfor er helt afgørende for succes, at borgerne kan se meningen. Vi er bekymrede for, at det bliver vanskeligt at fastholde den folkelige opbakning, når aftalen skal implementeres.

Midtjyderne siger nej til privatisering af affald
En nylig rundspørge, som Kantar/Gallup har lavet for Dansk Affaldsforening, viser, at borgerne i Midtjylland mener, at affaldshåndtering er kritisk infrastruktur. Og en tilfredshedsundersøgelse af Renosyd bakker op, her svarer kunderne, at bæredygtighed og ansvarlig håndtering af naturens ressourcer er vigtigt.

Hele 85 pct. af de adspurgte anser kommunal og forbrugerejet affaldsforsyning for at være kritisk infrastruktur. Samtidig siger 90 pct. nej til, at blandt andet kommunale affaldssorteringsanlæg bør sælges til kommercielle virksomheder. Spørger man borgerne, er privatisering med andre ord den forkerte vej at gå.

Sagt på en anden måde peger resultaterne på, at borgerne er tilfredse med de løsninger, der allerede eksisterer.

Tilfredshed i Odder og Skanderborg
I forlængelse af ovenstående har vi i Renosyd netop gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse, hvor 4.500 borgere har taget sig tid til at svare. 95 pct. mener, at bæredygtighed og ansvarlig håndtering af naturens ressourcer er vigtigt (se resultater i faktaboks).

Stort set alt affald koster penge at komme af med. Derfor kan vi ikke udelukkende arbejde med en økonomisk bundlinje. Vi skal sikre udnyttelse af ressourcerne med øje for højere genanvendelse. Det er netop derfor, at håndtering af affald er en samfundsopgave, som ikke kan styres alene ud fra kommercielle principper.
Vi er stolte af det store engagement, borgerne i Skanderborg og Odder Kommuner viser i den vigtige dagsorden. Hvis borgerne ikke var med os, så kunne vi jo ikke levere på alle de grønne målsætninger.

Det er afgørende, at vores affaldsløsninger er enkle og nemme at gå til, ellers mister borgerne motivationen. Det vil være rigtig ærgerligt, for borgerne i Skanderborg og Odder har opnået rigtig flotte resultater (se kurve for genanvendelse).

Prisen for affaldshåndtering betyder naturligvis også noget for borgernes motivation of engagement. I Skanderborg og Odder har vi gennem de seneste 10 år øget vores service, f.eks. åbningstider på genbrugspladserne og antallet af affaldsfraktioner, vi henter ved husstandene. Vi har effektiviseret driften og holdt prisen uændret. Det er noget borgerne kan lide!

Vi bliver stærkt bekymrede for de korte tidsfrister, der indgår i den politiske aftale, og signalerne om, at der kun vil komme en meget lille prisstigning for borgerne. Efter vores opfattelse, er det ikke et realistisk billede, der tegnes i aftalen (se kurve med gebyr).

Det er meget mærkeligt, at vi kan være så enige i den nylige aftales politiske mål og så uenige om vejen dertil. Vi er bange for, at der nu er valgt en vej, hvor vi mister den folkelige opbakning til håndteringen af affald og ressourcer.


Tal fra Renosyds kundetilfredshedsundersøgelse 2020:

  • 88% er samlet set tilfredse med Renosyd
  • 90% er samlet set tilfredse med affaldshåndteringen hjemme
  • 96% svarer, at medarbejderne på genbrugspladsen er kompetente og kan svare på deres spørgsmål
  • 89% svarer, at medarbejderne i Renosyds kundeservice er kompetente og kan svare på deres spørgsmål
  • 97% svarer, at bæredygtighed og ansvarlig håndtering af naturens ressourcer er vigtigt
  • 97% sorterer deres affald
  • 61% føler sig informeret om, hvad der sker med affaldet, efter de har sorteret

Se alle resultaterne fra kundetilfredshedsundersøgelsen