Affald er noget vi taler om

27. nov 2018, 12:37

200 mennesker kiggede forbi Renosyds telt på genbrugspladserne for at tale om affaldshåndtering - nu og i fremtiden.

Syv gange i november rykkede Renosyd og lokalpolitikerne ud på genbrugspladser og i byrummet udstyret med pavillon, plancher og papkrus med varm kaffe. Anledningen var den kommende affaldsplan for 2019-2022, som udarbejdes lige nu. Her fik Renosyd god mulighed for en dialog med kunderne om de tiltag, der er i støbeskeen, og i det hele taget til at høre, hvordan de oplever Renosyds service. Og borgerne fik lejlighed til at tale med deres lokale politikere om fremtidens affaldshåndtering. 

Længere liv til materialerne
Godt 200 mennesker gjorde undervejs på deres genbrugsplads-tur et pitstop i pavillonen, og det satte hjul under mange værdifulde snakke. Bland om genbrug af materialer.

At få øget genbruget og trukket flere værdifulde materialer ud af affaldsstrømmen er nemlig et centralt tema i den kommende affaldsplan. Ideen om at etablere reparationsværksteder klingede da også positivt i manges ører. Det samme med tankerne om at skabe løsninger, hvor elektronik, der fejler meget lidt, genbruges frem for at kasseres. I forhold til genbrug af byggematerialer er det især materialer som træ og mursten, folk kan forestille sig, det vil give mening at genbruge.

Taler også om affald hjemme
Udover de mange gode og konkrete forslag, der blev udvekslet henover kaffekopperne, udtrykte mange en oprigtig interesse for at tale om affald og ressourcer på et mere overordnet plan. Og fortalte, at det er noget, de faktisk også snakker med børnene om derhjemme. 

Det tyder på, at affaldshåndtering i dag er blevet et emne, der hos mange opleves mere nærværende og vigtigt – måske i lyset af den voksende klimabekymring.

- Det er ikke ualmindeligt, at affald er et samtaleemne til en familiemiddag. Her kan snakken for eksempel gå på, hvordan man i de kommuner, man bor i, har forskellige måder at sortere emballage på, eller hvad der mon kan gøres ved problematikken omkring plastikaffald, siger Annemette Fuglsang.

Hvad sker nu?
Renosyd har rullet pavillonen sammen for nu, men de gode forslag og inputs tages med ind i arbejdet med at færdiggøre affaldsplanen, inden den lægges ud til høring i foråret.

---- 

Om affaldsplanen
En affaldsplan beskriver planen for, hvordan vi sammen med borgere og erhverv sorterer, indsamler og behandler affaldet i de næste fire år. Og så sætter den retningen for, hvordan vi vil nå en række målsætninger - f.eks. i forhold til sammen med kunderne at finde fælles løsninger, der fremmer genbrug og genanvendelse.

Processen
Renosyds affaldsplan for 2019-2022 er nu under udarbejdelse. Herefter starter en godkendelsesproces i Skanderborg og Odder kommuner. Planen kommer i offentlig høring marts-maj 2019 og forventes at blive endelig godkendt og offentliggjort i juni 2019.