Lukning af Skårup markerer slutningen på en æra

19. apr 2022, 10:07

Affaldscenter Skårup er her, hvor historien om Renosyd startede. Derfor markerer lukningen af affaldscentret i 2022 slutningen på en æra, og fortæller samtidigt historien om, hvordan behandlingen af vores affald har udviklet sig gennem tiden. Det 15,7 hektar store område råder over opbevaringen af omkring 8 hektar affald, der i dag ikke kan genanvendes og derfor graves ned. Området fungerer i dag som et behandlingsanlæg og et mellemlager for at optimere transporten.

Af alt det affald Renosyd indsamler og behandler, deponeres knap 2%. For 40 år siden var det nærved 100%. Det er blandt andet materialer med asbest, fibercement og andre materialer, der ikke på nuværende tidspunkt kan genanvendes, der deponeres.

Startede som losseplads
Skårup var en gammel grusgrav, indtil det i 1979 blev til den lokale losseplads. Dengang blev affaldet ikke sorteret først. Det blev der heldigvis lavet om på, da lossepladser rundt om i hele landet så småt blev erstattet af containerpladser. I dag sorterer vi i mere end 40 typer affald, og Renosyd driver i dag 5 genbrugspladser i Skanderborg og Odder Kommuner. Grundstenen til den udvikling, der skulle forandre vores syn på affald, blev altså lagt i den gamle grusgrav ude i Skårup.

Udvikling med fokus på mindre affald
I dag betragter vi vores affald som en værdifuld ressource. Renosyds to genbrugsbutikker, Værdicentralen i henholdsvis Odder og Skanderborg, viser blandt andet vores kunders store interesse i genbrug. Hver åbningsdag langer butikken i Skanderborg 1,7 ton genbrug over disken. Vores vision er en fremtid, hvor vi reducerer affaldsmængderne, genbruger mest muligt og sorterer vores affald. I 2021 igangsatte Renosyd fem pilotprojekter med fokus på mindre affald. Et af de projekter indebar, at vi i samarbejde med ejerkommunerne byggede Danmarks største kvashegn, som rummer 100 ton haveaffald – et projekt der skaleres de næste 2 år.

Hvad så med Skårup i fremtiden?
Ved udgangen af året stopper alt affaldsbehandling i Skårup, og vi er i dialog med Skanderborg Kommune om, hvad der skal ske med området. I februar fjernede vi det gamle sorteringsanlæg. Anlægget har siden 1990 sorteret de materialer, fx mursten og brokker, vi modtog i Skårup. Til oktober 2022 stoppes neddeling og sortering af blandt andet haveaffald og træ, og til nytår ophører deponering.

Grundet ny lovgivning må affaldsbehandlingen fremover ikke varetages af Renosyd. Derfor skal affaldet fremadrettet sendes til behandling hos eksterne aktører. Vi sørger naturligvis for oprydning i området. Renosyd varetager i de næste mange år opsyn med pumpeanlæg, overvågning ift. forurening samt sikrer at der ikke sker udsivning fra det nedgravede affald til grundvandet.

Videoen viser nedtagningen af sorteringsanlægget i februar 2022.