Affaldsindsamlingen 2023

01. mar 2023, 13:22

Mandag d. 20. marts til søndag d. 26. marts afholder Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamling - og du kan være med.

Klik her og læs mere om hele konceptet hos Danmarks Naturfredningsforening

Herinde foregår også tilmelding til indsamlingen.

Du kan låne udstyr hos Renosyd

Har du tilmeldt en indsamlergruppe i Skanderborg eller Odder Kommune, så husk at du altid kan låne indsamlings-udstyr her hos Renosyd. 

Klik her, og læs mere om, hvordan du låner indsamlingsudstyr hos Renosyd

Hvordan kommer du af med dit indsamlede og sorterede affald? 

Der er flere måder at komme af med affaldet på.

Du kan f.eks. komme affaldet i dine egne private affaldsbeholdere.

Men hvis du har indsamlet så meget affald, at du ikke har plads til det i dine egne affaldsbeholdere, så kan du enten aflevere det sorterede affald på en af vores genbrugspladser, eller du kan kontakte vores kundeservice og få en special kode, som kun gælder i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings indsamling, til en eller flere ekstra sække. Koden sættes på de lukkede sække, og sækkene placeres ved siden af dine egen beholder. Chaufføren tager derefter sækkene med, næste gang han tømmer beholderen.

Husk at sortere dit affald - ligesom med affaldet fra dit eget forbrug derhjemme, så skal affald fra naturen også sorteres i restaffald, emballage og papir/pap. Dog ser vi sjældent tørt og brugbart papir/pap i naturen, og derfor vil det i en sådan indsamling bare handle om at sortere i restaffald og emballageaffald (glas, hård plast og metal). 

Der er ikke noget krav om, at emballageaffald skal være pinlig rent og skyllet. Så vær opmærksom på, at affald fundet i naturen, der er snavset, stadig kan genanvendes. Retningslinjerne i dag for emballagen er, at det skal være tømt og/eller skrabet. Ikke mere. 

 

 

God fornøjelse med indsamlingen!