Servicemeddelelse: Din regning faktureres til august

24. jun 2020, 10:27

Vi har valgt at køre afregning en måned senere, og det betyder at betaling af din affaldsløsning ikke afregnes før til august. Er du tilmeldt betalingsservice, så vil det ske automatisk som sædvanligt.

Overførsel til bank
Den nye dato for overførsel fremgår af din regning, når du modtager denne i e-Boks. Du har som altid 14 dage til at betale din regning.

Benytter du ikke betalingsservice?
Så modtager du fakturaen med betalingsoplysninger i eBoks i starten af uge 31. Betaling skal ske senest d. 17. august.

Hvem modtager faktura?
Alle ejere af en ejendom modtager en faktura.

Hvis der er flere ejere, er det hovedejeren, som modtager originalfakturaen med betalingsoplysninger. Medejere modtager en fakturakopi, uden betalingsoplysninger.
Hvis der er indsat en administrator på ejendommen, modtager denne originalfakturaen med betalingsoplysninger, og alle ejere vil modtage en fakturakopi.