Få hjælp til at læse din faktura

30. jun 2020, 10:38

Her kan du få et overblik over, hvordan du ser, hvad du betaler for, samt hvilke services du er tilmeldt. 

 

Hovedejer og medejere

Er du hovedejer af en ejendom i Odder og Skanderborg Kommuner modtager du en faktura fra Renosyd to gange om året på din/jeres affaldsløsning. Hvis der er flere ejere på en ejendom, modtager medejeren(ne) en Faktura KOPI. 

Se eksempel på en Faktura KOPI her

Al information i forbindelse med betaling fremgår på hovedejerens faktura, og ikke på medejers faktura KOPI.

 

Sammen med din faktura i e-Boks er også vedhæftet et informationsbrev, som kommer omkring nogle af de spørgsmål man måtte have.

Læs informationsbrevet her 

 

Hvad står der på min faktura?

På din faktura er listet omkostninger, der knytter sig til tømning og håndtering af de ordninger, du er tilmeldt. Nogle ordninger er obligatoriske, andre er frivillige. 

Følgende fremgår af din faktura: 

  • Antal beholdere du har, samt størrelsen på beholderen (fx en 190L restaffaldsbeholder)
  • Dit genanvendelsesgebyr (det gebyr du betaler for at få indsamlet genanvendelige materialer fra din husstand, samt behandlingen efterfølgende)
  • Genbrugspladsgebyret (et gebyr vi alle betaler til, som dækker drift af genbrugspladser, miljøstationer, afhentning af storskrald og planlægning)
  • Tillægsydelser du har tilkøbt (det kan være ugetømning, standplads, ekstra beholdere m.fl.)

 

Læs mere om, hvad genbrugspladsgebyret og genanvendelsesgebyret er

Besøg vores selvbetjening, hvis du ønsker at bestille, tilkøbe eller ændre i/til din nuværende løsning

 

Betalingsservice

Hvis du benytter betalingsservice, så vil det fremgå af fakturaen (originalfakturaen som hovedejeren af ejendommen har modtaget), og du skal derfor ikke foretage dig noget.

Benytter du ikke betalingsservice fremgår det af fakturaen, som hovedejeren af ejendommen har modtaget, hvordan du skal betale.