Få hjælp til at læse din faktura

30. jun 2020, 10:38

Her kan du få et overblik over, hvordan du ser, hvad du betaler for, samt hvilke services du er tilmeldt. 

Flere ejere – men kun én faktura med betalingsoplysninger

Er du ejer af en ejendom i Odder og/eller Skanderborg Kommune, modtager du en faktura fra Renosyd to gange om året for din/jeres affaldsløsning. Hvis der er flere ejere på en ejendom, modtager én af ejerne en originalfaktura med betalingsoplysninger, resten modtager en faktura KOPI. Dette for at sikre, at fakturaen ikke betales flere gange.

Hvis der er indsat en administrator på ejendommen, modtager denne originalfakturaen med betalingsoplysninger, og ejere vil modtage en faktura KOPI.

Al information i forbindelse med betaling fremgår på originalfakturaen, og ikke på faktura KOPI'en.

Sammen med din faktura, som kommer i den digitale postkasse for post fra det offentlige, er også vedhæftet et informationsbrev, som kommer omkring nogle af de spørgsmål man måtte have.

Læs informationsbrevet her

Se eks. på fakturaen her

 

Hvad står der på min faktura?

På din faktura er listet omkostninger, der knytter sig til tømning og håndtering af de ordninger, du er tilmeldt. Nogle ordninger er obligatoriske, andre er frivillige. 

Følgende fremgår af din faktura: 

  • Antal beholdere du har, samt størrelsen på beholderen (fx en 190L restaffaldsbeholder)
  • Dit genanvendelsesgebyr (det gebyr du betaler for at få indsamlet genanvendelige materialer fra din husstand, samt behandlingen efterfølgende)
  • Genbrugspladsgebyret (et gebyr vi alle betaler til, som dækker drift af genbrugspladser, miljøstationer, afhentning af storskrald og planlægning)
  • Tillægsydelser du har tilkøbt (det kan være ugetømning, standplads, ekstra beholdere m.fl.)

 

Læs mere om, hvad genbrugspladsgebyret og genanvendelsesgebyret er

Besøg vores selvbetjening, hvis du ønsker at bestille, tilkøbe eller ændre i/til din nuværende løsning

Læs mere om, hvorfor gerbyret stiger i 2023

 

Betalingsservice

Hvis du benytter betalingsservice, så vil det fremgå af fakturaen (originalfakturaen), og du skal derfor ikke foretage dig noget.

Benytter du ikke betalingsservice fremgår det af originalfakturaen, hvordan du skal betale.