Kickoff på projekt Mere Natur – Mindre Affald

05. maj 2022, 09:29

Onsdag d. 4. maj markerede Renosyd starten på projekt Mere Natur – Mindre Affald. Projektet skal hjælpe borgere i Skanderborg og Odder Kommuner af med deres haveaffald på en ny måde. Den nye måde er i virkeligheden en ældgammel metode, men fordelene har aldrig været mere relevante. Kvashegnene nedbringer nemlig affaldsmængden, øger biodiversitet og reducerer klimaaftrykket.

21 skoler har allerede sagt ja til at få etableret et kvashegn, og derfor var personer fra skolerne, kommunerne, Renosyd og eksperter på området samlet til et Kickoff arrangement i Økologiens Have for at fejre det fælles projekts startskud.


Fra affald til værdi

Med initiativet er Renosyd det første affaldsselskab, der i stor skala bruger kvashegn som metode til at nedbringe mængden af haveaffald. Kunderne kan allerede fra denne sommer aflevere deres haveaffald i et af de 21 kvashegn, der etableres i løbet af maj og juni måned i år.

Kvashegnene gør det tydeligt, at vi arbejder med at forandre affald til værdi. På genbrugspladserne skal alt haveaffald transporteres væk og bearbejdes, hvilket belaster klimaet. Fylder vores kunder det i stedet i et kvashegn, så kan vi behandle det som den naturressource, det er.

Projektet er blot et led i vores arbejde med at vende udviklingen for den stigende mængde affald, som hver borger producerer. I Skanderborg og Odder er tallet 876 kg affald pr. borger i 2021, hvoraf ikke mindre end 134 kg er haveaffald.

Vi har valgt at starte projektet med etablering af hegn på skolernes områder, så projektet bliver engagerende og lærerigt for kommunernes skolebørn, forældre og øvrige borgere.

Følg projektet på renosyd.dk, og hør nærmere, når de første hegn er sat i jorden. Vi glæder os til at se kvashegnene sat op og blive fyldt i løbet af sommeren.

Mere Natur – Mindre Affald støttes af EU og Nordisk Ministerråd.


Billede: Beate Strandberg, seniorforsker på Aarhus Universitet, følger projektet og måler på kvashegnenes effekt på biodiversitet. Her ses hun i færd med at etablere fælder i et kvashegn i Økologiens Have.

21 skoler er indtil videre med i projektet: Låsby Skole, Virring Skole, Bjedstrup Skole, Gyvelhøj Skole, Skovby Skole, Knudsøskolen, Gl. Rye Skole, Bakkeskolen, Højboskolen, Stjær Skole, Hørning Skole, Voerladegaard, Hylke Skole, Vestskolen, Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole, Hundslund Skole, Hou Skole, Saksild Skole, Gylling Skole, Egmont Højskole.