Navneændring på miljøgebyret

25. nov 2015, 13:07

Når du modtager en faktura fra Renosyd, bliver du opkrævet gebyrer, der svarer til de omkostninger, der knytter sig til tømning af lige præcis det materiel og de ordninger, du er tilmeldt. Nogle ordninger er obligatoriske, og andre er frivillige. Obligatorisk opkræves et gebyr for indsamling og behandling af restaffald og emballage samt et gebyr, der dækker driften af genbrugspladser, miljøstationer, afhentning af storskrald og diverse planlægningsopgaver. Sidstnævnte gebyr er tidligere blevet benævnt som ”miljøgebyr”, men da over 90% af gebyret går til drift af genbrugspladserne, har vi fremadrettet valgt at skifte gebyrets navn til genbrugspladsgebyr for at gøre det mere retvisende. Nedenstående figur viser hvad genbrugspladsgebyret bruges til.

Hvorfor er genbrugspladsgebyret obligatorisk for mig?
Skanderborg og Odder Kommuner har besluttet, at omkostningen skal deles af alle indbyggere i kommunerne, der har mulighed for at gøre brug af genbrugspladsen. Derfor er alle husstande, dvs. både villaer, parcelhuse, sommerhuse og etageboliger med til at betale for driften af Renosyds genbrugspladser, miljøstationer og storskraldsordningen.