Nu kan du aflevere printerpatroner til genbrug

29. jan 2019, 09:04

Tidligere røg de brugte printerpatroner i beholderen til ’Småt elektronik’. Men nu er der kommet et langt bedre og mere bæredygtigt alternativ, når dine udprint kun efterlader utydelige streger på papiret.

Renosyd tager imod alle typer af printerpatroner og tonere på genbrugspladserne, som nu kan afleveres i en særskilt beholder til formålet. Du finder den i området, hvor du også afleverer elektronikaffald.

Direkte genbrug = mindre ressourcespild
I processen hen imod en cirkulær økonomi er det afgørende, at produkter bruges til det formål, de er lavet til, så længe som muligt. Derfor er det positivt, at vi nu kan indsamle patronerne og sende dem til genbrug. Patronerne kan opfyldes flere gange, og set i lyset af, hvor meget vand, energi og råstoffer der går til at producere nyt plastik og metaller, er der store CO2-besparelser og ressourcemæssige gevinster i at lade den enkelte printerpatron få ’et længere liv’.

Rub og stub bliver genbrugt eller genanvendt
Renosyds aftager på fraktionen er virksomheden Tonergenbrug ApS. Lars Peter Nielsen, produktchef hos Tonergenbrug, forklarer, hvad der sker med printerpatronerne, efter de er afleveret på genbrugspladsen:

”90 procent af de tonere, vi modtager og behandler, bliver direkte genbrugt. Det vil sige, at toneren bliver fyldt op igen med nyt pulver og renset, eventuelle sliddele skiftes, og så er den klart til at blive brugt igen. Af de sidste 10 procent, der ikke er direkte genbrugelige, går de fem procent til genanvendelse – hvor man knuser produktet og bruger plastik og metaller igen – mens de sidste fem procent via forbrænding går til energiudnyttelse,” siger han.

Kopiprodukter, som oftest fra Kina, kan ikke genbruges direkte. Det er disse, der sammen med de defekte printertonere, knuses og indgår i produktion af nyt plastik og metal. Men også det restpulver, som er tilbage i tonerne, får ny værdi.

”Farvepulveret bruges til at lave grundfarver på for eksempel kofangere og havemøbler. Så det er virkelig optimal udnyttelse af alle dele i det, der ellers tidligere bare var et affaldsprodukt uden meget nytteværdi,” siger Lars Peter Nielsen. 

 

Baseret på erfaringer fra andre kommuner, der indsamler brugte blækpatroner og printertoner, vurderer Renosyd årligt at kunne trække fem ton af denne fraktion ud af affaldsstrømmen.

 

Husk, når du afleverer printerpatroner:

Put den brugte patron i en pose eller i æsken fra den nye patron. Så undgår vi, at farverester løber ud og ødelægger resten af patronerne.

Vi tager imod alle typer blæk- og laserpatroner.