Plast kan genanvendes!

30. sep 2019, 10:28

Renosyd indsamler i alt ca. 800 ton plast om året fra kunderne. Ca. 550 ton indsamles på genbrugspladserne, og ca. 250 ton som emballageplast ved husstandene. 

Plast bliver produceret af olie, og der er derfor en miljøfordel i at indsamle og genanvende så meget plast som muligt. Derfor skal vi blive ved med at indsamle plast i Odder og Skanderborg Kommuner. Og fremover mere, end vi allerede gør. 

Kunderne har ingen chance for at vurdere, hvilken plast der kan genanvendes og ikke kan. Det er vores opgave som affaldsselskab, og derfor skal vi indsamle alt det plast, vi kan. Når vi indsamler alt plast og har hele mængden, kan vi nemmere udpege de plasttyper, hvor det er svært og fremover sikre, at de plasttyper også gøres mere genanvendelige.

 

Renosyd indsamler 5 typer plast på genbrugspladserne

På genbrugspladserne sorterer kunderne plast i 5 forskellige containere. Herefter skal plasten sorteres yderligere, inden den kan genanvendes og bruges i nye produkter. Renosyd har indgået aftaler med en række firmaer, som håndterer denne del af opgaven.

  • Havemøbler afsættes til ”Dansk Affald” i Vojens. Her foretages en grov forsortering inden afsætning til udenlandske anlæg, fortrinsvis Holland.
  • Dunke afsættes gennem ”Danbørs” til sortering på tyske anlæg. Fraktionen er meget ensartet, hvilket sikrer en høj genanvendelsesgrad.
  • Folie (blød plast) afsættes gennem ”Danbørs” til firmaet ”Stella Pack” i Polen. Her fremstilles nye affaldsposer af folien med en genanvendelsesgrad på ca. 75%.
  • PVC afsættes til ”Marius Pedersen A/S”, som samler fra forskellige kilder og afsætter til europæiske producenter. PVC genanvendes særligt til produktion af kloakrør, og har en genanvendelsesgrad på næsten 100%.
  • Hård plast afsættes til ”Scrap Solutions A/S”. Scrap Solutions forsorterer plasten på et anlæg i Nyborg, og færdigsorterer derefter på to anlæg i Tyskland, hvor de har købt behandlingskapacitet. Fraktionen består af mange forskellige plasttyper. Scrap Solutions dokumenterer indhold af forskellige plasttyper og genanvendelsesgrader i det leverede affald.

 

Renosyds indsamling af plastemballage i husstandene

Alle husstande i Skanderborg og Odder har en spand til emballage, som er hård plast, metal eller glas. Når emballagen er indsamlet, skal den sorteres, inden den kan afsættes til genanvendelse. Renosyd har pt. en kontrakt med ”Ribe Flaskecentral”, som har vundet opgaven efter et udbud.

  • Emballagen bliver ved ”Ribe Flaskecentral” sorteret i følgende typer: Metaldåser, jern, aluminium, PET-plastik, anden plast, glasskår og genbrugelige vinflasker.
  • Ribe Flaskecentral foretager en manuel sortering af plasttypen PET, som afsættes separat. Det er typisk den helt almindelige vandflaske, og denne kan genanvendes igen og igen.
  • Resten af emballageplasten afsættes til en græsk plastproducent, primært til produktion af vejafskærmning.
  • Af den samlede mængde emballage, går der kun ca. 5% til forbrænding og ca. 0,6% til deponi. Det er et meget flot resultat fra en husstandsindsamling!

 

Udfordringer i genanvendelse af plast

Det er en udfordring at genanvende plast, idet der findes uendelig mange forskellige plasttyper, og mange plastprodukter er sammensat af flere forskellige plasttyper. Der er behov for, at der stilles krav til producenterne, så produkterne bliver mere ensartede og nemmere at genanvende.

Der er sket store ændringer på verdensmarkedet, siden Kina i praksis lukkede for import af plast i 2017. Det har medført, at store mængder plast, der før er eksporteret ud af Europa, skal finde genanvendelse indenfor Europa. Vi skal have bedre styr på alle led i værdikæden, så vi kan løse problemerne indenfor EU. Heldigvis udvikler teknikken sig løbende, så hvad der ikke kan genanvendes i dag, kan måske i morgen. Emballagerne udvikler sig ligeså, så de bliver nemmere at genanvende.

Noget plast er ikke egnet til genanvendelse, og vi ønsker derfor at få det ud af værdikæden. Den bedste behandlingsmetode for det dårlige plast er at brænde det på et affaldsenergianlæg, hvor vi udnytter affaldet til el og varme.

 

Renosyd samarbejder med en lang række kommuner og affaldsselskaber, samt private firmaer, producenter og brancheforeninger om at øge genanvendelsen af plast fra Danmark.