Renosyds tilfredshedsundersøgelse 2022

08. dec 2022, 09:52

Tak for alle jeres svar!

Overvejende tilfredshed med afhentning og aflevering af affald

94% af Renosyds kunder svarer, at de er overvejende tilfredse med afhentning og aflevering af affald både derhjemme og på genbrugspladsen. Det fungerer altså generelt rigtig godt at komme af med affald i Skanderborg og Odder Kommuner.

Kunderne udtrykker blandt andet stor tilfredshed med den personlige vejledning, de får på genbrugspladserne og med den leverede service, når affaldsspandene derhjemme tømmes.

 

Mere sortering i fremtiden

Tre ud af fire kunder svarer, at de er villige til at sortere mere affald i fremtiden. Særligt ønsker mange mulighed for sortering af madaffald og blød plast derhjemme. Det er et rigtig godt udgangspunkt for de næste år, hvor sortering ved husstanden sættes et gear op. Fra 2024 kommer man til at sortere 10 typer affald derhjemme som en del af den nationale indsats for at sende endnu mere affald til genanvendelse frem for forbrænding.

Du kan læse mere om de kommende affaldsordninger her

I den forbindelse svarer 88% også, at de ønsker inspiration fra Renosyd til, hvordan man kan organisere sorteringen af flere affaldstyper indenfor i hjemmet. Dette er også et fokusområde i forbindelse med kommunikationen til borgerne i de kommende år om, hvordan vi lykkes med mere sortering.

 

Hvad sker der mon med affaldet?

Under halvdelen af Renosyds kunder føler sig tilstrækkeligt informeret om, hvad der sker med affaldet, når man har sorteret og afleveret sit affald derhjemme eller på genbrugspladsen.

Hvert år sender Renosyd knap 47.000 tons genanvendeligt affald til behandling i danske byer som Vojens og Skjern og i andre lande som Tyskland og Sverige. Her har man på forskellige typer anlæg specialiseret sig i at oparbejde og klargøre de forskellige affaldsmaterialer til produktion af nye varer.

For mange bidrager det uden tvivl til motivationen for at sortere affald, at man ved, hvad der efterfølgende sker med affaldet, og at det nytter noget. Derfor vil Renosyd gøre en indsats for at fortælle mere om, hvad affaldet bliver til, efter det er sorteret og sendt videre til genanvendelse.  

Borgerne vil gerne præge fremtiden

Renosyd startede i 2020 et borgerpanel med det formål, at borgerne i Skanderborg og Odder Kommuner kan sparre med deres lokale affaldsselskab og præge fremtiden inden for affald. I forbindelse med den netop gennemførte tilfredshedsundersøgelse tilmeldte yderligere næsten 1.000 personer sig panelet, som nu rummer 1.400 borgere i Skanderborg og Odder Kommuner.

Borgernes engagement og deltagelse er afgørende for, at vi i fællesskab kan lykkes med Renosyds strategi om at nedbringe mængden af affald og holde endnu flere materialer i kredsløb fremover. Vi vil gøre mere for at understøtte grønne handlinger i hverdagen, der bidrager til mindre og bedre affald og et mere bæredygtigt ressourceforbrug. Og her er borgerne i vores lokalsamfund helt afgørende.

 

Se rapporten med resultater fra kundetilfredshedsundersøgelsen under menupunktet rapporter eller klik her. 

 

Faktaboks

Renosyds tilfredshedsundersøgelse 2022

  • Renosyd har undersøgt tilfredsheden med affaldshåndteringen i Skanderborg og Odder Kommuner. Resultaterne indgår i arbejdet med den nye Affaldsplan 2023-2026.
  • Cirka 43.000 borgere over 18 år i de to kommuner har modtaget et spørgeskema i deres digitale postkasse, og 9.494 har svaret. Det giver en svarprocent på 22%.
  • 93% er overvejende tilfredse med Renosyd
  • 94% er overvejende tilfredse med afhentningen af affald derhjemme og med genbrugspladserne
  • 76% er villige til at sortere mere i fremtiden
  • 88% mener, at Renosyd skal inspirere til, hvordan man kan sortere sit affald indenfor
  • 86% mener, at Renosyd skal formidle viden om affald, mens under halvdelen mener, at Renosyd informerer tilstrækkeligt om, hvordan det indsamlede affald håndteres
  • 69% mener, at Renosyd skal være innovativ og gå forrest i udviklingen af nye løsninger inden for bæredygtigt forbrug i forhold til mindre og bedre affald