Nu skal vi sortere lidt mere på genbrugspladserne

15. maj 2023, 07:53

Nye vaner: På Renosyds genbrugspladser finder du ikke længere en container til småt brændbart. I stedet skal de mange øvrige containere nu endnu mere i brug.

En undersøgelse har vist, at op mod 30 % af affaldet i ’småt brændbart’ egentlig skulle i andre containere. Særligt metal, papir og træ endte fejlagtigt med at blive brændt i stedet for genanvendt.

Derfor har renosyd sløjfet containerne til småt og stort brændbart – og skruet op for vejledningen om affaldssortering på genbrugspladsen.

Du kan bruge vores sorteringsguide til at finde ud af, hvilken container dit affald skal i

Du kan også altid spørge genbrugsvejlederene på pladsen, hvis du er i tvivl.

Har du affald, som endnu ikke kan sorteres i en af de 40 containere på genbrugspladsen, kan du smide det i vores nyeste container, som hedder ’rest efter sortering’.