Sne og is forstyrrer driften

10. feb 2021, 10:31

SNE: Ryd adgangsvej og få tømt 

Vi har i øjeblikket udfordringer med at tømme pga. sne og is. 

Det er vigtigt, at indkørsler/adgangsveje er ryddet og saltet/gruset. På den måde kan vores chauffører trygt hente din affaldsbeholder. Hjælp os - og sikr at du får tømt dit affald.

𝗛𝘂𝘀𝗸𝗲𝗿𝗲𝗴𝗹𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗳𝗵𝗲𝗻𝘁𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗳 𝗮𝗳𝗳𝗮𝗹𝗱 𝗶 𝘃𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗲𝗻
Det er vigtigt, at du...

👉 tænder lyset i den mørke tid
👉 rydder og salter eller gruser fortov (og eventuelt adgangsvejen ind til beholderne i mindst 1 meters bredde, hvis du er tilmeldt tømning på grunden (det der hedder en standplads))
👉 fjerner sne fra beholderlåget 
👉 ikke skovler sne op foran beholderen eller på adgangsvejen
👉 sørger for, at der ikke er en snevold mellem vejen og beholderen
👉 rydder og salter privat fællesvej eller privat vej i mindst 3,5 meters bredde, så skraldebilen kan køre på vejen

Tak for dit samarbejde!

P.s. Vi starter vores rute kl. 6.00 om morgenen, så når det bliver din tømmedag, så start dagen med at skovle sne: Du får varmen. 🥶