Tilfredshedsundersøgelse fra Renosyd: Hvad synes du?

17. feb 2020, 15:11

Vi har i dag mandag den 17. februar 2020 sendt en tilfredshedsundersøgelse ud til vores kunder i Skanderborg og Odder Kommuner via e-Boks. Men hvorfor stiller Renosyd spørgsmål til sine kunder – de skal vel bare hente affaldet, som de plejer, tænker du måske?

I Renosyd har vi en vision om at forandre affald til værdi for fremtiden. Vi ønsker gennem arbejdet med affald og energi at bidrage til en bæredygtig verden.

Og det er en stor og vigtig opgave, som kræver, at vi er i dialog med borgere og virksomheder i vores forsyningsområde. For netop borgere og virksomheder er en vigtig del af løsningen. Det er her, affaldet produceres. Det er her, der skabes grundlag for at udnytte ressourcerne i affaldet.

Vores mål er at udnytte ressourcerne bedst muligt og samtidig reducere den mængde af affald, vi alle producerer. Og det kan vi kun rykke på, hvis vi gør det sammen.

 

Vi vil gerne vide, hvad du mener

Du modtager vores services og møder os, der hvor dit affald skal håndteres og sorteres.

Det kan være ved dit hjem eller sommerhus, hvor du har en beholder til affald. Det kan være på genbrugspladsen, hvor vi står klar til at hjælpe med sorteringen. Eller det kan være i telefonen, hvor vi sidder og svarer på henvendelser om affald hver dag.

Derfor er din mening vigtig for os.

 

Derfor skal du være med

Det skal give mening for alle jer, som er kunder i Renosyd, at være med – som enkeltpersoner og som del af et lokalsamfund – og I skal kunne se resultaterne af jeres indsats.

Rigtig mange er positivt stemte over for at skulle sortere affald. Men der er også mange, som udtrykker tvivl om, hvordan og hvorfor man skal affaldssortere. Hvad sker der med affaldet efter sorteringen?

I Renosyd ser vi det derfor som en vigtig opgave hele tiden at øge kendskabet til, hvordan og især hvorfor vi skal sortere affald, hvordan vi kan forebygge affald, og hvordan vi kan genbruge og udvikle et bæredygtigt forbrug. Og for at vi kan gøre det, har vi brug for at få dig med på vognen.

 

Borgerpanel i Renosyd

Udover at give din mening om Renosyd til kende i vores aktuelle tilfredshedsundersøgelse, får du også mulighed for at blive en del af det kundepanel, som vi etablerer senere i 2020. Kundepanelet skal fastholde dialogen, samarbejdet og involveringen af vores kunder i forhold til både nuværende og nye tiltag på affaldsområdet.

 

Derfor bruger vi e-Boks

Vi sender tilfredshedsundersøgelsen ud til borgere i Skanderborg og Odder kommuner, som er kunder i Renosyd. Vi benytter e-Boks for at sikre, at undersøgelsen når ud til flest mulige af vores kunder gennem en effektiv og pålidelig kanal.

 

Har du lyst til at svare på tilfredshedsundersøgelsen?

Tjek din e-Boks, hvor vi har sendt en invitation og link til spørgeskemaet.

Husk at svare senest søndag den 1. marts 2020, hvor undersøgelsen lukker.

 

Tak for dit bidrag!