Renosyds bestyrelse skriver til KL

27. mar 2020, 12:11

KOMMUNERNES LANDSFORENING

Jacob Bjerregård, formand for miljø- og forsyningsudvalget
27. marts 2020

Genbrugspladserne bliver snart kritisk infrastruktur – hvis vi ikke ændrer kurs.

Kære Jacob Bjerregaard

Bestyrelsen for Renosyd har på et videomøde i går drøftet situationen omkring genbrugspladserne og adgangen for borgerne på pladserne. Vi er kommet frem til denne henvendelse til KL.

For at minimere risikoen for Coronasmitte, besluttede vi den 12. marts 2020 at lukke vores genbrugspladser for borgerne og kun holde nødåbent for erhvervskunder. Vi har truffet denne beslutning på grundlag af KL’s anbefalinger kun at opretholde vitale funktioner.

Vi modtager nu mange borgerhenvendelser dagligt, og der er en udbredt og manglende forståelse i befolkningen for nødvendigheden af lukningen af genbrugspladserne. Den udbredte opfattelse er, at et besøg på genbrugspladsen ikke indebærer en sundhedsrisiko, da det er en udendørs aktivitet. Vi oplever et stort pres fra borgerne om at åbne, og det vil kun stige i de kommende uger frem mod påske. Det er ved at være en uholdbar situation.

Derudover begynder vi at se affald, der bliver smidt i naturen og vi får meldinger fra vores Entreprenørgård om, at folk smider affald på steder de ikke burde. Så hvis vi ikke ændrer kurs, bliver genbrugspladserne snart kritisk infrastruktur. Vi vil derfor med denne henvendelse gøre KL opmærksom på, at der er akut behov for at udmelde
nye nationale, retningslinjer.

Vi opfordrer KL til at indhente de nationale sundhedsmyndigheders vurdering af sagen, så vi ikke rundt omkring i kommunerne selv skal foretage en sundhedsfaglige vurdering.
Vi ser det nødvendigt, at KL, sammen med myndighederne og Dansk Affaldsforening, koordinerer og udsender fælles retningslinjer for en effektiv adgangskontrol, så vi kan sikre behørig afstand mellem borgerne, mens de er på genbrugspladsen. Derudover skal vi naturligvis have stort fokus på, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes i forhold til vores egne medarbejdere, der arbejder på genbrugspladserne.

Det er efter vores opfattelse vigtigt, at der hurtigst muligt kommer en udmelding fra de nationale myndigheder og at der sker en samtidig åbning af genbrugspladserne for borgerne i alle kommuner.

Med venlig hilsen

Finn Sander Jensen, Skanderborg Kommune, bestyrelsesformand, tlf.: 23 60 40 25
Kresten Bjerre, Odder Kommune, næstformand, tlf.: 22 80 12 50
Karen Schack Lindemann, Skanderborg Kommune
Claus Leick, Skanderborg Kommune
Jens Szabo, Skanderborg Kommune
Claus Bloch, Skanderborg Kommune
Elvin J. Hansen, Odder Kommune
Hans Hammann, Odder Kommune

Annemette Fuglsang, direktør i Renosyd, tlf. 86 52 52 11.