Bydelsmødre i Skanderborg vil affaldssortere

11. sep 2020, 10:53

 

Kvinder fra boligområdet Højvangen i Skanderborg havde d. 25. august inviteret Renosyd på besøg for at fortælle om sortering af affald.

Renosyd har besøgt Børnehuset i Højvangen på N.F.S. Grundtvigs Vej i Skanderborg. Her blev de modtaget af Charlotte Strandgaard, der er projektleder i den boligsociale helhedsplan ”Projekt Højvangen”. Helhedsplanen arbejder på mange indsatsområder for at skabe tryghed og trivsel i Højvangen, og bydelsmødrene er én af de indsatser.

Bydelsmødre er en forening for kvinder med minoritetsbaggrund. De har alle taget uddannelsen til bydelsmor. I år er det 10 år siden, at det første hold bydelsmødre blev uddannet, og flere kommer til.

Kvinder som affaldsambassadører i Højvangen

Bydelsmødrene holder til i Børnehuset i Højvangen, og mødes den sidste tirsdag i hver måned. De inviterer folk udefra ind til deres møder, for at fortælle om emner, der interesserer dem, og som de gerne vil vide mere om.

Charlotte henvendte sig til Renosyd, da bydelsmødrene selv efterspurgte mere viden om sortering af deres affald. Som alle andre oplever de også udfordringer og usikkerheder, når de skal sortere deres affald hjemme i køkkenet. 

”Bydelsmødrenes opgave er at formidle viden, men de bestemmer selv, hvilke emner de vil vide mere om. De fungerer som ambassadører her i Højvangen, og skal tage den nye viden med sig videre til andre kvinder og til resten af familien.” 

Charlotte Strandgaard har stor tiltro til kvinderne, og håber, det vil smitte af på nabolagets andre voksne og unge.

”En besked står altid stærkere, når man får den, fra én man kender. Og nu mente bydelsmødrene altså, at vi burde sætte mere fokus på, hvordan folk her i Højvangen sorterer sit affald,” siger Charlotte Strandgaard.  

Særlig fokus på sortering af affald

Så en tirsdag eftermiddag i august fik Renosyd og kvinderne en snak om affald og bæredygtighed, og besøgte sammen de nedgravede affaldscontainere, der er placeret mange steder rundt langs med Højvangens stier.

Thorkild Rasmussen, genbrugsvejleder i Renosyd, havde forskellige typer affald med forbi Højvangen. Sammen med bydelsmødrene fik de sorteret affaldet i de rigtige containere, og de fik samtidig en god snak om, hvorfor det er så vigtigt at sortere. 

”Jeg er imponeret over deres engagement, og er glad for, at de tog initiativ til, at vi skulle mødes. De stillede en masse gode spørgsmål, og jeg fik fornemmelsen af, at de lærte noget, på de timer vi havde sammen,” siger Thorkild Rasmussen. 

Thorkild Rasmussen bor selv i området, og har derfor et særligt godt kendskab til mulighederne for sortering i Højvangen.

Renosyd og Skanderborg Andelsboligforening har desuden samarbejdet om etablering af et test-koncept i Højvangen, hvor der indsamles 11 forskellige affaldstyper i en slags sorteringsgård.

Hvad skal hvorhen?

Ved de nedgravede affaldscontainere i Højvangen kan man komme af med sit restaffald, emballager af glas, hård plast og metal, samt pap og papir. 

Bydelsmødrene fik ny viden om, hvordan særligt nogle typer af affald skulle sorteres, og de vil derfor gerne dele dem med jer læsere:

  • Pizzabakken skal i restaffald, fordi den har været i direkte kontakt med madvarer.
  • Spraydåsen (deodorant eller spray til håret) skal afleveres på genbrugspladsen som farligt affald.
  • Hård plast må komme i emballagecontaineren – det er hård plast, hvis det siger en lyd, når man slår på det. Men hvis man kan binde knude på det, er det blød plast, og skal enten i restaffald, eller samles i en klar sæk, og afleveres på genbrugspladsen.
  • Stanniol/sølvpapir må gerne komme i containeren til emballage, da det er lavet af aluminium, som er et metal.
  • Emballagerne skal ikke rengøres med vand, de skal i stedet bare tømmes og/eller skrabes for indhold.

Kontakt

For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes:
Direktør i Renosyd, Annemette Fuglsang på af@renosyd.dk eller 86525211.