Dansk drift upåvirket af norsk skraldekonkurs

19. sep 2017, 10:50

RenoNorden AS, der håndterer affaldsindsamling for kommuner i hele Skandinavien, har mandag d. 19. september 2017 indgivet konkursbegæring til fondsbørsen i Oslo. Konkursen påvirker ikke det danske driftsselskab RenoNorden A/S, der bl.a. varetager affaldsindsamlingen af restaffald og emballager i Renosyds område.

Konkursen rammer hårdt i Norge, hvor også driftsselskabet er begæret konkurs.
I Danmark kører RenoNorden A/S videre og opfylder sine forpligtigelser, det bekræfter direktør Jan Kreiberg Larsen overfor Renosyd. Han henviser til, at selskabet har en solid ordreportefølje, en positiv egenkapital og god likviditet. Ligeledes er der sikret aftaler med RenoNorden A/S’ bankforbindelser, således at fortsat drift er finansieret.
Renosyd følger situationen tæt. Renosyds direktør Annemette Fuglsang fortæller: ”Vi tager de meldinger, vi får fra RenoNordens danske afdeling til efterretning, og vi noterer os, at vores kunder stadig vil få afhentet deres affald. Det er det vigtigste for os lige nu. Vi holder fast i løbende dialog med både RenoNorden og deres andre kunder i Danmark. Vi glæder os samtidig over, at august måned har budt på det bedste driftsresultat i kontrakten med RenoNordens historie”.


Kontakt
For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes:
Direktør Annemette Fuglsang, e-mail af@renosyd.dk, telefon 86 52 52 11.