Fortidens værdier undersøges i Skårup

30. aug 2016, 12:32

I dag står der mange containere på genbrugspladsen og kunderne i Renosyds område har alt mellem 2 og 4 beholdere ved deres husstand. På denne måde udsorteres der i dag langt mere fra affaldet end for blot få årtier siden, hvor man groft sagt enten brændte eller nedgravede affaldet. ”Hos Renosyd er vi forpligtiget til at genbruge og genanvende så meget som muligt. Derfor beder vi kunderne sortere mere og mere. Det gjorde man ikke tidligere. Derfor er materialer, som vi i dag betragter som værdier, i mange år blevet gravet ned i jorden”, fortæller erhvervskundechef hos Renosyd Sune Dowler Nygaard og forsætter: ”Vi er spændte på, hvad jorden på vores deponi i Skårup gemmer på”.

Udvikling af ny teknologi

Projektet med at opgrave fortidens affald er delvist finansieret med midler fra Miljøstyrelsen. Projektet indebærer, at Renosyd sammen med projektpartnerne fra Kingo Karlsen A/S, DGE A/S, Biorem Aps og Dansk Affaldsforening skal se, om der kan udvikles et koncept for opgravning af deponier i ind- og udland. ”Hvis vi kan skabe de teknologiske rammer, og det økonomisk er forsvarligt, så er Landfill Mining, som det kaldes, ubetinget også en miljømæssig fordel, hvor f.eks. plastik, jern og murbrokker kan blive gravet op og genanvendt. Ved de første spadestik, har jeg ved selvsyn konstateret, at en 35 år gammel plasticpose, borstset fra lidt mudder på siderne, fremstår som ny. Så jorden gemmer helt sikkert på noget”, fortæller Sune Dowler Nygaard.

Stort forretningsmæssigt potentiale

Ideen med at se tidligere affaldsdepoter som en slags mine, hvorfra der kan høstes gemte og glemte ressourcer, har så stort potentiale i både ind- og udland, at Silkeborg virksomheden Kingo Karlsen A/S er gået med ind i projektet med stor interesse. ”For os er dette et nyt forretningsområde, som vi har store forhåbninger til. Vi tror, at vores viden om genanvendelse fra nedrivning af bygninger og rensning af jord kan bidrage til at optimere de værdier, som ligger i de gamle deponier”, udtaler projektleder Henrik Felding fra Kingo Karlsen A/S. ”Sammen med projektets samarbejdspartnere tror vi, at vi kan nå frem til en brugbar model for fremtidige opgravninger af de mange deponier, som findes rundt i landet. Dette vil forhåbentligt både komme miljøet til gavn og skabe en række nye jobs”, udbyder Henrik Felding.

Kunderne bydes velkommen

Torsdag d. 8. september afholdes der temadag på affaldscenteret i Skårup om projektet. Her har kunder i Renosyds område i tidsrummet mellem kl. 16 og kl. 18 mulighed for at få et unikt indblik i fortidens affald og mulighed for at se, hvad et deponi er for en størrelse. ”Vi håber, at mange vil gribe muligheden for se, hvad der ligger gemt i jorden. Affald har altid kunnet fortælle spændende historier om fortiden, og det er uden tvivl også tilfældet her”, afslutter Sune Dowler Nygaard. Arrangementet finder sted på Affaldscenter Skårup, Oddervej 75, 8660 Skanderborg.

Fakta om Landfill Mining projekt på Affaldscenter Skårups deponi

  • Projektet modtager midler fra Miljøstyrelsens MUPD-pulje.
  • Projektet er et samarbejde mellem Kingo Karlsen A/S, DGE Miljø- og Ingeniørfirma, Biorem Aps, Dansk Affaldsforening og Renosyd I/S.
  • Formålet med projektet er at undersøge de tekniske, økonomiske og miljømæssige fordele ved Landfill Mining ved at gennemføre testopgravninger og sortering af tidligere deponeret affald.
  • Projektet kører i første omgang frem til 8. september 2016.

Kontakt

For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes Renosyds erhvervskundechef Sune Dowler Nygaard, e-mail sdn@renosyd.dk, telefon 87 93 41 55.