Genbrugspladserne åbner igen tirsdag d. 31. marts 2020

28. mar 2020, 20:14

Sundhedsmyndighederne vurderer nu, at kommunerne kan åbne genbrugspladserne for privatkunder, hvis en række sikkerhedsforanstaltninger følges. Renosyd glæder sig derfor til at åbne for alle fem genbrugspladser fra tirsdag d. 31. marts.

Det helt overordnede hensyn i denne tid er, at vi skal begrænse smittespredning af coronavirus mest muligt. Renosyd skal følge myndighedernes anbefalinger, ligesom alle andre affaldsselskaber og kommuner gør i hele landet.

Ny vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed 
Siden Regeringen den 11. marts meldte ud, at store dele af den offentlige sektor skulle lukkes ned for at begrænse smittespredningen, har Renosyds genbrugspladser været lukket for privatkunderne.

Da perioden er forlænget, og der er udfordringer med affald, der ophobes, er der kommet nye anbefalinger fra Kommunernes Landsforening (KL). KL har gennem længere tid været i dialog med myndighederne om situationen, og det har været afgørende for KL at få en vurdering af, at en genåbning kunne være sundhedsmæssigt forsvarlig.

Vurderingen kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen vurderer, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, så der ikke opstår situationer, hvor borgerne kommer i tæt kontakt.

Adgangsbegrænsning og hyppig rengøring
For at åbningen kan foregå forsvarligt i forhold til smittefare for borgere og medarbejdere, bør der indføres adgangsbegrænsning. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at man på genbrugspladserne sikrer hyppig rengøring af fælles kontaktpunker, så man minimerer risikoen for indirekte smitte via disse. Styrelsen anbefaler også, at brugerne ved tydelig skiltning på pladserne opfordres til at holde afstand til andre på pladsen samt udføre håndhygiejne, når de har forladt pladsen.

Følg med på Renosyds hjemmeside, sociale medier og i app’en, hvor vi vil oplyse åbningstider og beskrive retningslinjer ifm. smittefare for borgere og medarbejdere på vores genbrugspladser.

Kontakt
For yderligere information kontakt Annemette Fuglsang, direktør i Renosyd, e-mail: af@renosyd.dk, tlf.nr.: 30 26 30 60.