Borgerne i Skanderborg og Odder bidrager til den nationale dagsorden

23. jun 2020, 10:35

I en tilfredshedsundersøgelse fra affaldsselskabet Renosyd, som 4500 kunder besvarede, synes 97%, at bæredygtighed og ansvarlig håndtering af naturens ressourcer er vigtigt. Der stilles derfor helt naturligt forventninger til det lokale affaldsselskab, og den opgave tager Renosyd meget alvorlig.

Hver dag tømmer Renosyd 5.000 affaldsbeholdere, og der er hver dag i gennemsnit 2000 besøgende på Renosyds genbrugspladser. Så derfor er det vigtigt at vide, hvad kunden mener.

”4500 kunder har taget sig tid til at besvare vores undersøgelse, og det er jeg både taknemmelig for og stolt af,” siger Annemette Fuglsang, direktør i Renosyd og fortsætter; ”tusind tak til alle jer, der har svaret. Det betyder meget for vores arbejde, og giver os en masse ideer til, hvordan vi kan forbedre vores serviceydelser.”

”Vi tager i øvrigt den store svardeltagelse som en indikation på, at vi ikke er de eneste, der synes, at affaldshåndtering er en vigtig opgave. Og så er vi da rigtig stolte over, at 88% af kunderne, der har besvaret tilfredshedsundersøgelsen, generelt er tilfredse med Renosyd,” slutter Annemette Fuglsang.

I Skanderborg og Odder Kommuner sorterer man
97% af kunderne svarer, at de sorterer deres affald, og mange kunder efterspørger endnu mere sortering hjemme ved husstanden, bl.a. af madaffald og blød plast. Det er et rigtig godt udgangspunkt for de næste år, hvor kunderne skal sortere mere, end de allerede gør.

Kunderne udtrykker stor tilfredshed med den vejledning, de får på genbrugspladserne. Men der er mange kunder, der tilkendegiver, at de gerne vil have mere hjælp til, hvordan de skal sortere. Derfor vil Renosyds sorteringsguide blive opdateret med endnu flere søgeord. Sorteringsguiden ligger på www.renosyd.dk og i Renosyds affalds-app.

Hvad sker der, når jeg har sorteret?
Kun 61% af Renosyds kunder føler sig godt informeret om, hvad der sker med affaldet, når man har sorteret ude ved husstanden eller på genbrugspladsen.

”Vores kunder vil gerne vide mere om, hvad der sker med affaldet, når de har sorteret det. Det skal vi blive bedre til at informere om,” siger Annemette Fuglsang.

Hvert år sender Renosyd knap 47.000 ton genanvendeligt affald til behandling i danske byer som Pindstrup og Skjern, i lande som Tyskland og Sverige, samt ude på Renosyds eget behandlingscenter i Skårup. Her har man specialiseret sig i at oparbejde og klargøre affaldet til produktion af nye varer.

”Det er åbenlyst, at mange kunder bliver mere motiverede til at sortere, når de ved, hvad der efterfølgende sker med affaldet. Derfor vil vi gøre en stor indsats for at fortælle, hvad affaldet bliver til, efter det er sorteret og sendt videre til genanvendelse,” siger Renosyds direktør.

Et payoff med swung
Det korte budskab ’Fra affald til værdi’ opsummerer Renosyds vision om at forandre affald til værdi for fremtiden og skal minde kunderne om, at alle produkter først er affald, når vi ikke kan genanvende, genbruge eller energiudnytte det. Og Annemette Fuglsang glæder sig over, at genkendeligheden er slået igennem ude hos kunderne:

”Vi er overraskede over, at så mange kunder nævner ordene ’Fra affald til værdi’. Det viser, at vores strategi om at få mest mulig værdi ud af affaldet har slået rødder hos kunderne. Men vi har fortsat en opgave med at kommunikere, at vi ikke taler om en økonomisk værdi. Det koster penge for Renosyd at komme af med de allerfleste affaldstyper. Så den primære værdiskabelse opnår vi i forhold til miljø og klima.”

Kunderne vil præge fremtiden for affald
Renosyd har startet et Borgerpanel med det formål, at kunderne kan sparre med deres lokale affaldsselskab og præge fremtiden for affald.

”Vi spurgte kunderne, om de ville deltage i et borgerpanel, og det var der knap 500 kunder, der sagde ja til. Vi vil gerne have kundernes input til, hvordan vi blandt andet får affaldsmængderne ned”, siger Annemette Fuglsang.

Den nye nationale affaldsplan og de politiske retningslinjer, der er udstukket fra Christiansborg, bliver ligeledes drøftet i borgerpanelet.

”Vi får brug for kundernes input, når vi skal designe de nye affaldsløsninger,” slutter Annemette Fuglsang.

 

Kontakt
For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes:

Direktør, Annemette Fuglsang, e-mail: af@renosyd.dk, tlf.: 30263060 eller Chef for Produkter og Forretning, Michael Nørgaard, e-mail: min@renosyd.dk, tlf.: 20401927.

Se rapporten med resultater fra kundetilfredshedsundersøgelsen

----

Kundetilfredshedsundersøgelse i Renosyd 2020

  • 88% er samlet set tilfredse med Renosyd
  • 90% er samlet set tilfredse med affaldshåndteringen hjemme
  • 96% svarer, at medarbejderne på genbrugspladsen er kompetente og kan svare på deres spørgsmål
  • 89% svarer, at medarbejderne i Renosyds kundeservice er kompetente og kan svare på deres spørgsmål
  • 97% svarer, at bæredygtighed og ansvarlig håndtering af naturens ressourcer er vigtigt
  • 97% sorterer deres affald
  • 61% føler sig informeret om, hvad der sker med affaldet efter kundens sortering