Hvad synes Renosyds kunder?

12. feb 2020, 12:11

I en tilfredshedsundersøgelse fra affaldsselskabet Renosyd opsøger man et tættere samarbejde med kunderne i de to ejerkommuner. Renosyd inviterer kunderne til at blive en del af et borgerpanel for at styrke dialogen om det, der betyder noget for kunderne.  

Sammen med Odder og Skanderborg kommuner går Renosyd nu et skridt videre, for at finde gode lokale løsninger på de globale udfordringer. Hvis vi skal redde verden, skal vi udnytte ressourcerne bedst muligt og reducere mængden af affald. Og vi skal redde verden…

Én dåse ad gangen  
Du møder Renosyd, der hvor dit affald skal sorteres og håndteres. Og nu vil Renosyd gerne vide, hvordan du oplever det.

”I Renosyd har vi en vision om at forandre affald til værdi for fremtiden og at bidrage til en bæredygtig verden. Dåser skal blive til nye dåser. Når du afleverer dit affald til genanvendelse eller genbrug, eller stiller dit restaffald ud til Renosyds chauffører, som kører det hen på energianlægget, ja så bidrager du til en grøn og bæredygtig omstilling af vores lokalsamfund. Og det er en stor og vigtig opgave, som kræver, at vi er i dialog med borgere og virksomheder i vores kommuner,” siger Renosyds bestyrelsesformand, Finn Sander Jensen.

Mandag d. 17. februar kommer en tilfredshedsundersøgelse i kundernes e-Boks, som skal afdække, hvad kunderne mener om affald og sortering.

”Det er vigtigt for os, at mange deltager i tilfredshedsundersøgelsen. Vi bruger e-Boks, der jo er en effektiv og pålidelig kanal, fordi vi håber, at undersøgelsen når ud til flest mulige af vores kunder,” siger Finn Sander Jensen.

Derudover inviterer Renosyd kunderne til at deltage i et borgerpanel.

Dit lokale affaldsselskab vil i dialog
I 2020 bliver der oprettet et borgerpanel tilknyttet affaldsselskabet Renosyd. Kunder, der deltager i borgerpanelet, kan komme med input til Renosyd, om dét, der betyder noget for dem i forhold til de nuværende affaldsløsninger og nye tiltag.

Derudover ønsker Renosyd at komme i dialog med kunderne om én af de vigtigste målsætninger, som Renosyd sammen med Odder og Skanderborg kommuner har formuleret for de kommende år: Affaldsmængderne skal ned!

”Danmark er ét af de lande i verden, der producerer mest affald pr. indbygger. Det hænger sammen med et stort forbrug af råvarer og ressourcer, som står næsten for halvdelen af vores CO2-udledning,” fortæller Kresten Bjerre, næstformand i Renosyds bestyrelse. ”Affaldsmængderne har været stigende de seneste 10 år. Den kurve skal vi have knækket nu, og derfor skal vi have kunderne med.”

Er du interesseret i at vide mere om borgerpanelet, eller vil du gerne deltage, så skriv til: borgerpanel@renosyd.dk.

Kontakt
For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes:

Bestyrelsesformand, Finn Sander Jensen, e-mail: finn.sander.jensen@skanderborg.dk, tlf.: 23 60 40 25 eller næstformand Kresten Bjerre, e-mail: kresten@bjerre.dk, tlf.: 22 80 12 50.