Midtjyderne siger nej tak til privatisering af affald

12. jun 2020, 20:50

Den kommunale affaldssektor er samfundskristisk infrastruktur. Det siger 85% af midtjyderne i en ny rundspørge. Derfor bør kommunerne fortsat have styring med danskernes affald og gode muligheder for at sikre, at det kan genanvendes, mener direktør i Renosyd, Annemette Fuglsang.

Håndteringen af danskernes affald er afgørende for at sundt samfund, og derfor skal affaldssektoren styres af fællesskabet. Det er konklusionen fra en ny rundspørge fra Kantar/Gallup for Dansk Affaldsforening, hvor danskerne er blevet spurgt til deres holdning til affaldssektoren.

Midtjyderne mener, at kommunale eller forbrugerejet affaldsforsyning er samfundskritisk infrastruktur, og det glæder direktør i Renosyd, Annemette Fuglsang.

”Vi har i årevis arbejdet for at gøre affald til værdi. Det betyder, at vi sikrer udnyttelse af ressourcerne med øje for både højere genanvendelse og økonomisk effektivitet. Netop derfor er håndtering af affald en samfundsopgave, som ikke kan styres alene ud fra kommercielle principper.”

Stop privatisering
Undersøgelsen går samtidig imod regeringens planer om at privatisere håndteringen af de danske husholdningers affald. Disse planer forhandles der netop nu om mellem folketingspartierne og klimaminister Dan Jørgensen (S). Regeringens privatiseringsdagsorden har mødt bred kritik.

Danskerne er glade for at kunne bruge landets over 350 genbrugspladser og for, at kommunerne kan stå for den første grovsortering eller forbehandling af affaldet. 90% siger derfor nej tak til privatisering her, viser rundspørgen.

”Hvor er det godt at se, at danskerne bakker op om vores arbejde i Renosyd og i resten af landets kommuner, det betyder meget, at danskerne ligesom os undres over de politiske løsninger, der i disse dage diskuteres på Christiansborg,” siger Annemette Fuglsang.

Bakker op om mere ensartet sortering
”Som affaldsselskab er vi meget bevidste om vigtigheden af vores kunder, og derfor har vi i Renosyd også spurgt vores kunder, hvad de synes. 88% af de godt 5.000 kunder, der besvarede vores tilfredshedsundersøgelse, tilkendegav en generel tilfredshed med Renosyd og vores service. Vi hører ligeledes hos vores kunder et ønske om mere ensartet og harmoniseret sortering, og den vil vi selvfølgelig levere på!” afslutter Annemette Fuglsang.

Danskerne stiller krav til kommunerne og affaldsselskaberne om bedre service og mere og ensartet affaldssortering. I en undersøgelse fra Ingeniørforening IDA siger 60%, at de gerne vil sortere mere affald, mens 80% siger, at man skal sortere på samme måde i hele landet.

 

Faktaboks med de landsdækkende tal*

  • 85% af de adspurgte anser kommunal og forbrugerejet affaldsforsyning for at være kritisk infrastruktur.
  • 90% siger nej til at blandt andet kommunale affaldssorteringsanlæg bør sælges til kommercielle virksomheder.
  • 86% siger nej til, at kommunale affaldsenergianlæg bør sælges til kommercielle virksomheder.

*Respondenter, der ikke tager stilling til spørgsmålene (de som svarer 'ved ikke") er holdt ude af opgørelsen. Se vores beregninger her.

Se også Gallup rundspørgen 

Kontakt os vedrørende spørgsmål eller opfølgning:

Annemette Fuglsang, direktør i Renosyd, tlf. 86 52 52 11.