Ny affaldsordning får gebyret til at stige

12. dec 2022, 09:26

Det er en national strømlining af kommunernes affaldsordninger der udrulles, når borgere i Skanderborg og Odder, skal sortere deres affald på en ny måde i 2024. Ordningen blev besluttet tilbage i 2020 af Regeringen og et bredt flertal i Folketinget - hos Renosyd er man i fuld gang med at gøre ordningen klar og driftssikker.

Østjysk samarbejde giver fordele

Forberedelserne sker i samarbejde mellem fire affaldsselskaber på tværs af seks østjyske kommuner, der er gået sammen for at finde de bedste løsninger for i alt 560.000 kunder. Det østjyske samarbejde er etableret mellem affaldsselskaberne Favrskov Forsyning, Reno Djurs, Kredsløb og Renosyd.

Det har været Renosyds sigte i mange år at holde prisen lav og servicen høj, og det vil fortsat være et stort fokus, men ordningen kræver store men nødvendige investeringer, forklarer vicedirektør, Michael Nørgaard:

”Vi er helt enige i ambitionerne og målsætningerne bag den strømlining af affaldsindsamlingen ved husstandene, som er besluttet, og vi er i fuld gang med at finde de bedste løsninger for vores kunder. Det handler om på den ene side at følge opdraget om mere husstandsindsamling og samtidig gøre det på en måde, der er både effektiv og kundevenlig. Men vi kan ikke komme uden om, at den nye affaldsordning kræver store investeringer nu, og har stigende driftsomkostninger, når ordningen går i gang. Derfor sætter vi altså gebyret op.”

Første stigning i gebyret i mere end 10 år

Den nye ordning bringer en gebyrstigning med sig i 2023 og 2024 på i alt ca. 900,- kr. inkl. moms for en standardløsning til en almindelig husstand. I 2023 hæves gebyret i første omgang med 600,- kr. inkl. moms for en almindelig husstand.

”Med konstant fokus på effektivisering, har vi kunne undgå at hæve gebyret i mange år. Men mere affaldssortering ved husstandene, hvor affaldet produceres, det er en af vejene til, at vi genanvender mere. Dermed bevarer vi flere af de materialer og ressourcer, der er i affaldet,” siger Michael Nørgaard.

Hvad går den nye affaldsordning ud på?

Renosyds kunder får tre nye affaldsbeholdere med fem rum til sortering af affald. I alt bliver der plads til at sortere i de 10 typer affald, som alle kommuner landet over skal indsamle fremover.

Hos Renosyd oplever man en generel opbakning til, at borgere i Skanderborg og Odder kommuner gerne vil tage ansvar for mere affaldssortering i fremtiden. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse fra 2022. Derfor vil selskabet også arbejde langt mere med at motivere kunderne til at bruge den nye ordning fra 2024, og fortælle mere om, hvad der sker med affaldet.

”Når vi leverer den nye affaldsløsning, er det vigtigt for os, at vi også får kommunikeret, hvorfor sortering er så vigtigt. Man kan måske godt sige, at vi beder vores kunder om at tage et større ansvar for det affald, de skaber. Løsningen med mere sortering i hjemmet er en af de nødvendige investeringer i den grønne omstilling”, forklarer Michael Nørgaard.

Den nye affaldssortering i 2024, betyder fx, at kunderne fremadrettet kan sortere blød plast og madaffald derhjemme. Ordningen indebærer blandt andet at:

- madaffald sorteres i poser for sig
- blød plast som fx fryseposer kan sorteres i samme rum som hård plast
- farligt affald, fx batterier, spraydåser m.m. kan sættes i en kasse, som hentes hos husstanden.

Man kan finde meget mere information om den nye affaldssortering på Renosyds hjemmeside, blandt andet om, hvor meget de tre affaldsbeholdere kommer til at fylde, og hvordan de tømmes. På Renosyds fem genbrugspladser er de kommende affaldsbeholdere også udstillet, så man kan se nærmere på ordningen, og hvordan standardløsningen kommer til at se ud for private husstande.  

Kontakt

For yderligere information og uddybende kommentarer om denne pressemeddelelse kontaktes:

Vicedirektør, Michael Nørgaard
E-mail: min@renosyd.dk. Mobil: +45 20 40 19 27

Fakta

  • Det er Regeringen og en række partier i Folketinget, der i juni 2020, som en del af klimaplanen, besluttede at vi skal sortere de samme 10 typer affald over hele landet. 
  • Fire østjyske affaldsselskaber er gået sammen om at finde de bedste løsninger for i alt 560.000 kunder.
  • Samarbejdet er til for at skabe et endnu bedre grundlag for at kunne genanvende, og give kunder i Østjylland de bedste oplevelser med de nye affaldssystemer.
  • De fire selskaber dækker over seks kommuner; Aarhus Kommune, Skanderborg og Odder kommuner, Syddjurs og Norddjurs kommune, Favrskov Kommune.
  • Affaldsordningen udrulles i Skanderborg og Odder Kommune fra marts 2024.