Ny bestyrelse valgt i Renosyd

03. jan 2018, 10:26 - Bestyrelsen har konstitueret sig, og ses her i mødelokalerne på Norgesvej 13, hvor Værdicentralen har indrettet et hyggehjørne af genbrugsting.

I december konstituerede de to nye byråd i Skanderborg og Odder Kommuner sig, og posterne blev fordelt for de næste fire år. D. 2. januar afholdte Renosyd så det konstituerende bestyrelsesmøde, og kan nu præsentere den nye bestyrelse med Finn Sander Jensen som bestyrelsesformand og Hans Hammann som næstformand. 

Bestyrelsen består af: Fra Skanderborg Kommune er det Finn Sander Jensen (A), Karen Schack Lindemann (A), Claus Leick (F), Claus Bloch (V) og Jens Szabo (V). Og fra Odder Kommune Elvin J. Hansen (S), Hans Hammann (V) og Kresten Bjerre (R). 

”Der er i årene 2015-17 blevet diskuteret rammer og udviklingsmuligheder for affaldsselskaberne. Jeg er sikker på, at både regeringens forsyningsstrategi og anbefalinger om cirkulær økonomi vil få betydning for vores arbejde de kommende år,” siger Renosyds nyvalgte bestyrelsesformand Finn Sander Jensen. ”Renosyd har de senere år arbejdet målrettet med en forretningsstrategi om at gå fra affald til værdi, så jeg er fortrøstningsfuld i forhold til de udfordringer, vi vil møde.”

Affaldsplan for Skanderborg og Odder Kommuner

”Jeg glæder mig til samarbejdet i den nye bestyrelse, der i dag har konstitueret sig. En af de første opgaver, vi som bestyrelse skal i gang med, er udarbejdelse af en ny affaldsplan for Skanderborg og Odder Kommuner,” siger Finn Sander Jensen. 

Skanderborg og Odder Kommuner udarbejder en fælles affaldsplan i samarbejde med Renosyd. Planen skal dække perioden 2018 – 2022. De kommunale affaldsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan.

Kontakt

For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes: Bestyrelsesformand, Finn Sander Jensen, e-mail finn.sander.jensen@skanderborg.dk, telefon 23 60 40 25, eller direktør, Annemette Fuglsang, e-mail af@renosyd.dk, telefon 86 52 52 11.