Plast kan genanvendes

01. okt 2019, 09:10

Alle husstande i Skanderborg og Odder har en spand til emballage, som er hård plast, metal eller glas. Når emballagen er indsamlet, skal den sorteres, inden den kan afsættes til genanvendelse. Renosyd har en kontrakt med ”Ribe Flaskecentral”, som har vundet opgaven efter et udbud.

Glasskår, metaldåser, aluminium og flasker

Emballagen bliver ved ”Ribe Flaskecentral” sorteret i følgende typer: Metaldåser, jern, aluminium, PET-plastik, anden plast, glasskår og genbrugelige vinflasker. Ribe Flaskecentral foretager en manuel sortering af plasttypen PET, som afsættes separat. Det er typisk den helt almindelige vandflaske, og denne kan genanvendes igen og igen. Resten af emballageplasten afsættes til en græsk plastproducent, primært til produktion af vejafskærmning. Og af den samlede mængde emballage, går der kun ca. 5% til forbrænding og ca. 0,6% til deponi.

”Det er et meget flot resultat fra en husstandsindsamling. Og man skal huske på, at noget plast er simpelthen ikke egnet til genanvendelse, så det ønsker vi at få ud af værdikæden. Og her er den bedste behandlingsmetode altså at brænde det på et affaldsenergianlæg, hvor vi kan udnytte det til el og varme,” siger Søren Nielsen, konsulent for afsætning i Renosyd.

Plast bliver produceret af olie, og der er derfor en miljøfordel i at indsamle og genanvende så meget plast som muligt. Derfor skal vi blive ved med at indsamle plast i Odder og Skanderborg Kommuner. Og fremover mere, end vi allerede gør.

Det er ikke kundens ansvar at vurdere, hvilken plast der kan genanvendes eller ikke kan. Det er vores opgave som affaldsselskab. Derfor skal vi indsamle alt det plast, vi kan. For når vi indsamler alt, er det nemmere at udpege de problematiske plasttyper, og dermed sætte fokus på disse, og fremover sikre, at de plasttyper også gøres mere genanvendelige.

Renosyd indsamler 5 typer plast på genbrugspladserne

På genbrugspladserne sorterer kunderne i Odder og Skanderborg Kommuner plast i 5 forskellige containere. Herefter skal plasten sorteres yderligere, inden den kan genanvendes og bruges i nye produkter. Renosyd har indgået aftaler med en række firmaer, som håndterer denne del af opgaven. Den bløde plast (folier) afsættes f.eks. gennem Danbørs til firmaet ”Stella Pack” i Polen, og her fremstilles nye affaldsposer af folien med en genanvendelsesgrad på ca. 75%.

Men der er sket store ændringer på verdensmarkedet, siden Kina i praksis lukkede for import af plast i 2017. Det har medført, at store mængder plast, der før er eksporteret ud af Europa, skal finde genanvendelse indenfor Europa. Vi skal have bedre styr på alle led i værdikæden, så vi kan løse problemerne indenfor EU. Heldigvis udvikler teknikken sig løbende, så hvad der ikke kan genanvendes i dag, kan måske i morgen.

Emballagerne udvikler sig ligeså, så de bliver nemmere at genanvende.

Renosyd samarbejder med en lang række kommuner og affaldsselskaber, samt private firmaer, producenter og brancheforeninger om at øge genanvendelsen af plast fra Danmark.

Kontakt

For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes:
Konsulent for afsætning i Renosyd, Søren Nielsen: E-mail sn@renosyd.dk, tlf.: 86 52 52 11.