En fremtid uden affald: Renosyd bliver partner i stort Beyond Waste-projekt

08. dec 2021, 16:00

Det danske Circular Economy Beyond Waste-projekt er lige blevet EU-godkendt, og skriver 40 danske partnere på listen. Renosyd er én af partnerne i projektet, og vil med affaldsforebyggelse som overskrift have særlig fokus på adfærd og involvering af borgerne i Skanderborg og Odder Kommuner.

En fremtid hvor affald er fortid. Det er visionen for et stort dansk partnerskab med flere end 40 aktører fra hele Danmark og med Region Midtjylland i spidsen, stærkt støttet af bl.a. Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden. EU har netop godkendt projektet, som skal vise nye veje for forebyggelse af affald og cirkulær økonomi i Danmark og resten af Europa.

Mere fokus på ’Mindre Affald’

Renosyd har i 2021 kørt pilotprojekter som forberedelse til det store Beyond Waste-projekt. I samarbejde med ejerkommunerne har projekterne gjort en indsats mod madspild på ungdomsuddannelser, foretaget antropologisk feltarbejde for at reducere mængden af restaffald hos udvalgte test-familier, undersøgt kvaliteten af at borgerne kender deres egne affaldsdata, bygget kvashegn med borgernes haveaffald og meget mere.

Renosyd kan nu med de godkendte midler for alvor tage arbejdshandskerne på. Renosyds indsats vil vare fra 2022 til 2024, og det vil være afgørende for indsatsen, at borgerne i Skanderborg og Odder Kommuner er åbne overfor nye tiltag. Dette er i øvrigt helt i tråd med de klimapolitikker og mål for CO2-reduktion, der er formuleret i de to kommuner.

”Nu hvor vi får økonomisk opbakning fra EU til at fortsætte arbejdet for at reducere mængden af affald, ja så håber vi selvfølgelig at borgerne er klar til sammen med os at afprøve nye veje og vise andre, når det virker,” siger Uffe Jensen, borgmester i Odder Kommune.

Produkter skal ikke blive til affald

Ideelt set må ingen produkter blive til affald. Materialer skal genbruges, genanvendes eller levetidsforlænges. Det er nogle af kodeordene inden for cirkulær økonomi. Det er bare ikke ligetil at skabe cirkulær økonomi. Det kræver, at myndigheder, borgere, virksomheder og vidensinstitutioner arbejder sammen for at ændre vores forbrugs- og produktionskultur.

”Vi har et rigtig godt samarbejde kommunerne imellem, men det er vigtigt, at vi tænker flest mulige aktører ind i indsatsen. Vi står simpelthen bare stærkere, hvis vi alle, både kommunens egne institutioner, borgere og virksomheder sætter fokus på, hvordan vi kan producere mindre affald,” siger Frands Fisher, borgmester i Skanderborg Kommune.

I alt 40 offentlige og private partnere bidrager med projekter ind i det store fælles danske LIFE IP-projekt, Circular Economy Beyond Waste de kommende år. Beyond Waste-projektet har et budget på 125 mio. kroner, og EU har nu godkendt det som ét af de bare tre europæiske LIFE IP-projekter fra 2022 til 2029.

 

Ved spørgsmål til indhold i denne pressemeddelelse, kontakt da: 

Direktør i Renosyd, Annemette Fuglsang, mail: af@renosyd.dk eller tlf.: 30263060.