Renosyd styrker centrale forretningsområder

05. apr 2017, 10:58

Regeringen udsendte i efteråret et udspil til en ny forsyningsstrategi kaldet "Forsyning for fremtiden", der varsler nye toner for hele forsyningssektoren. Der er bl.a. krav om store effektiviseringer. Det gælder også affaldssektoren. For at være på forkant har Renosyd styrket lederskabet på centrale forretningsområder.

”Kommunerne og Renosyd har pligt til at sikre, at mest muligt affald bliver genanvendt. Vi arbejder efter EU målsætninger om cirkulær økonomi og nationale mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet. Renosyd kan ikke nå disse mål alene. Vi tror på, det gode samarbejde mellem private og offentlige aktører. Men også Renosyds kunder er helt afgørende for, at vi kan nå målene”, udtaler Renosyds direktør Annemette Fuglsang og fortsætter ”De kommende forandringer i forsyningssektoren giver anledning til at revurdere og styrke vores organisation, fokus og relationen til vores kunder”.

 

Lotte Mørk Andersen er den 1. februar 2017 ansat som chef for drift og udvikling. Lotte har fået ansvaret for forretningsudvikling af Renosyds driftsområder, bl.a. produktionen af el og varme på Renosyds affaldsenergianlæg, drift af affaldscentre og genbrugspladser, samt den logistik, der binder det hele sammen. Lotte er endvidere chef for Renosyds genbrugsbutik Værdicentralen, og hun står i spidsen for at udvikle Renosyds samarbejde med frivillige organisationer de kommende år. Lotte bor i Odder med sin familie, hun er 49 år, og hun er uddannet ingeniør. Hun kommer til Renosyd som erfaren leder fra en stilling hos Århus Vand A/S, hvor hun bl.a. har arbejdet med driftsudvikling i forbindelse med selskabsgørelse af vandsektoren.

Claus Siim Johnsted er i december 2016 ansat som leder for salg og kundeservice. Claus har fået ansvaret for alle de produkter, der sælges til Renosyds kunder. Alt fra beholderen ved den private husstand til store kundetilpassende affaldsløsninger ved f.eks. boligforeninger. Samtidig er Claus leder for det team af Renosyds medarbejdere, der er kundernes indgang til Renosyd. Claus er uddannet cand. merc. i strategi, organisation og ledelse fra Handelshøjskolen i Aarhus. Han er 36 år og bor i Åle ved Tørring med sin kone. Claus har solid ledererfaring fra Forsvaret, hvor han har været udsendt to gange. Derudover har han arbejdet som leder i et par mindre IT-firmaer.

 ”Jeg er sikker på, at vi med de to nye ledere har styrket Renosyds organisation, således at vi som virksomhed er godt rustet til de omfattende forandringer, forsyningssektoren står overfor i de kommende år.” siger Renosyds direktør Annemette Fuglsang.

 Kontakt

For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes Renosyds direktør Annemette Fuglsang. e-mail af@renosyd.dk, telefon 86 52 52 11.