Samarbejde kan være fremtidens varmekilde i Skanderborg

01. jun 2016, 12:32

Første skridt i hensigtserklæringen var et fælles strategiseminar for de 2 selskabers bestyrelser afholdt torsdag d. 26. maj 2016. Her foregik en drøftelse af hvilke udfordringer, der skal afklares i det videre forløb. En række fagfolk deltog med indlæg og supplerende viden til behandlingen af emnet. Oven på seminaret udtaler Skanderborg-Hørning Fjernvarmes bestyrelsesformand Ejnar Grøn: ”Det er dejligt, at vi helt overordnet er enige om, at vi skal arbejde tættere sammen i de to selskaber. Hensigten med det fælles selskab er at skabe synergi, og vi er enige om, at vi skal se på helheden og optimere der, hvor det giver mening for et evt. fremtidigt selskab”. Han suppleres af Renosyds bestyrelsesformand Kristian Skovhus: ” Vi tror på, at vi med et fælles selskab er bedre rustet til de forandringer, forsyningssektoren står overfor i de kommende år, bl.a. i forhold til målsætningerne om omstilling til mere vedvarende energi”. 

Samarbejdsmuligheder undersøges

Med hensigtserklæringen på bordet undersøges mulighederne nøje i den kommende tid. ”Der er ikke truffet endelige beslutninger, men nu går vi i gang med at analysere og afklare en lang række forhold og håber naturligvis, at det fører til dannelsen af et fælles varme- og elproduktionsselskab”, siger Ejnar Grøn.

Hos Renosyd glæder de sig også over muligheden for et tættere samarbejde mellem de to selskaber. Kristian Skovhus siger om fremtiden på den korte bane: ”Vi etablerer en fælles strategisk-politisk styregruppe, der arbejder med selskabsdannelsen, samt en teknisk arbejdsgruppe, der skal se på udviklingen af de tekniske anlæg samt rammerne for produktion og kapacitet”. 

Samling på skorstenene

Det er hensigten, at det er Skanderborg-Hørning Fjernvarmes varmeproducerende anlæg og flisanlægget på Danmarksvej samt Renosyds affaldsenergianlæg på Norgesvej, der samles ind i det nye selskab. Renosyd I/S forbliver et selvstændigt fælleskommunalt affaldsselskab, og Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. forbliver et selvstændigt varmedistributionsselskab. Det er ligeledes hensigten, at det nye fælles selskab skal forblive i Varmeplan Århus netværket og fortsat skal levere og aftage varme fra Varmeplan Århus.

 

For yderligere information om og spørgsmål til ovenstående pressemeddelelse kontakt:

Ejnar Grøn, Skanderborg-Hørning Fjernvarme på telefon 20 65 97 60  eller e-mail caramia@mail.dk

eller

Kristian Skovhus, Renosyd på telefon 40 23 70 43 eller e-mail kristian.skovhus@skanderborg.dk