Samarbejde skal sikre genbrug til alle

11. okt 2017, 10:40

På Renosyds genbrugspladser indleveres der hver dag affald, der kan genbruges. Men hvem er interesserede i det, og hvordan skal det fordeles? Det skal nye principper for samarbejde mellem Renosyd og frivillige organisationer give svaret på. I slutningen af oktober inviteres alle med interesse i affald til genbrug til møde med henblik på at indgå en række konkrete aftaler.


Renosyds bestyrelse har godkendt en model for samarbejde mellem Renosyd og områdets frivillige organisationer. ”Det har været højeste prioritet, at modellen sikrer lige adgang for alle, der ønsker at afhente det affald til genbrug, der indleveres på Renosyds genbrugspladser”, fortæller Renosyds direktør Annemette Fuglsang, og fortsætter: ”Der skal være samme muligheder for den humanitære organisation med egen genbrugsbutik som for spejdergruppen, der afholder loppemarked to gange om året. Det sikres ved at stille de samme krav”.

Som en del af samarbejdet skal der udarbejdes en aftale, der forpligter både Renosyd og en hver af de interesserede frivillige organisationer. ”Der er forskellige retningslinjer, der skal overholdes ved både afhentning og efterfølgende indlevering af affald til genbrug, ligesom vi skal være i stand til at dokumentere mængderne. Det spændende for os er i denne sammenhæng at gøre genbrugskagen større og sammen sikre endnu mere genbrug”, udtaler Renosyds chef for drift og udvikling Lotte Mørk Andersen.

Medbestemmelse med i modellen.
Det bliver muligt som frivillige organisation at byde ind på kortere eller længere perioder, hvor man ønsker at aftage affald til genbrug fra Renosyds genbrugspladser. Renosyd forestår koordineringen og den daglige kontakt, men de frivillige organisationer, der ønsker adgang, er med hele vejen i beslutningsprocessen på et årligt planlægningsmøde, der finder sted første gang d. 31. oktober 2017. Her er man som frivillig organisation velkommen. Til mødet skal man sammen med andre være med til at udarbejde fordelingen af perioder på de pladser, man er interesseret i at aftage fra. Der fordeles i første omgang perioder på genbrugspladserne i Galten, Hørning, Odder og Ry.
”Vi glæder os til at møde de interesserede foreninger og bygge videre på de relationer, der allerede er skabt i processen frem mod den endelige samarbejdsmodel. Vi forventer, at de frivillige organisationer, der møder op, er parate til at finde løsninger, der tilgodeser alle”, siger Lotte Mørk Andersen.

Kontakt
For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes: Chef for drift og udvikling Lotte Mørk Andersen, e-mail lma@renosyd.dk, telefon 86 52 52 11.