Tallene lyver ikke: Den cirkulære tankegang lever hos Renosyd og kunderne

05. jun 2018, 09:48

Kunderne er blevet bedre til at sortere affald og Renosyd til at håndtere affaldet. Det viser resultaterne fra Renosyds årsrapport for 2017 , som netop er offentliggjort.

Renosyd indsamlede i 2017 i alt 69.520 ton affald. Af den mængde er 60 procent enten genbrugt eller genanvendt som ressourcer. Tallet er steget støt gennem de senere år, og vi ligger nu tæt på EU’s målsætning om, at 65 procent af husholdningsaffaldet genanvendes.

”Det er rigtig godt gået af kunderne i Skanderborg og Odder. De gør en kæmpe indsats og fortjener anerkendelse for deres gode affaldssortering,” siger Finn Sander Jensen, bestyrelsesformand i Renosyd.

”Udover at skabe værdi rent lokalt, er den øgede affaldssortering jo også et skridt i den rigtige retning i forhold til at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling,” udtaler han.   

Økonomi og miljø i balance

Renosyd er bevidst om, at arbejdet med at fremme den cirkulære økonomi ikke er omkostningsfrit.

”Nogle affaldstyper får vi penge for, men langt størstedelen koster det faktisk penge at komme af med. Når vi alligevel gør det, er det fordi korrekt sortering og behandling af affaldet er afgørende for, at ressourcerne kan udnyttes og indgå i ny produktion. Det er en samfundsmæssig værdiskabelse, som vi er stolte af, at Renosyd og kunderne i fællesskab bidrager til,” siger Hans Hammann, næstformand i Renosyd, og tilføjer:

”Vi er samtidig stolte af at kunne tilbyde kunderne en affaldsløsning, der koster det samme for en husstand, som den gjorde i 2012, mens der jo faktisk er sket betydelige forbedringer af ressourceudnyttelsen og på servicen – for eksempel med udvidede åbningstider på genbrugspladserne.”

Kunderne ved bedst

Renosyd er pt i gang med sammen med ejerkommunerne at udarbejde en affaldsplan for 2019-2022 og inddrager i den forbindelse lokale foreninger, borgere og andre interessenter for at sikre, at forsyningsvirksomheden også fremover tilbyder de bedste affaldsløsninger og opfylder kundernes behov.

Renosyd opfordrer alle kunder til at komme med input om deres behov og udfordringer i forhold til affald på facebooksiden fra affald til værdi

 

Læs mere i Renosyds årsrapport 2017, som kan downloades på www.renosyd.dk

Kontakt

For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes: bestyrelsesformand Finn Sander Jensen: finn.sander.jensen@skanderborg.dk tlf 23604025, næstformand Hans Hammann: hans.hammann@odder.dk tlf 40104545 eller direktør for Renosyd Annemette Fuglsang: af@renosyd.dk, tlf 86 52 52 11.