Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med vintervejret

Efterår og vinter betyder særlige udfordringer for vores chauffører. Foruden mørket kan vejret på denne årstid give sne, slud og isslag, hvilket resulterer i et markant forværret arbejdsmiljø for chaufføren. Hvis adgangsvejen til beholderen ikke ryddes og saltes eller gruses, samt hvis låget ikke holdes fri for sne, er det svært at komme til at hente dit affald.

Det er derfor vigtigt at rydde og salte eller gruse, hvis dine beholdere skal hentes inde på din grund, og særligt hvis din vej/grund har en stigning.

Du skal også være opmærksom på, at der er tilstrækkelig belysning på den rute chaufføren tager på din grund (adgangsvejen) for at tømme dit affald.

 

Huskeregler for afhentning af affald i vinterperioden

Det er vigtigt, at du: 

  • tænder lyset i den mørke tid
  • rydder og salter eller gruser fortov og eventuelt adgangsvejen ind til beholderne i mindst 1 meters bredde, hvis du er tilmeldt tømning på grunden (standplads) - særligt for adgangsveje med en stigning
  • fjerner sne fra beholderlåget
  • ikke skovler sne op foran beholderen eller på adgangsvejen
  • sørger for, at der ikke er en snevold mellem vejen og beholderen
  • rydder og salter privat fællesvej eller privat vej i mindst 3,5 meters bredde, så skraldebilen kan køre på vejen - særligt for veje med en stigning

 

Husk at vi tømmer fra kl. 6.00 til kl. 18.00.


Få svar på spørgsmål i forbindelse med sne og is herunder.

Og husk, at er du stadig i tvivl, når du har læst nedenstående, så kontakt os på kundeservice@renosyd.dk eller på 86525211.

 

Jeg har ryddet og saltet mit fortov. Hvorfor har jeg ikke fået tømt?

Det kan enten være en forglemmelse fra renovatørens side, eller også er det vejens beskaffenhed, der er et problem. Hvor vejen ikke er ryddet for sne og/eller er isbelagt, kan resultatet være, at vi må opgive at komme frem. Især ved grunde, hvor vejen er stejl, kan glatte veje betyde, at vi ikke kan tømme - her kan det derfor kræve en grundigere saltning/grusning. 

 

Jeg har tilkøbt afhentning fra en standplads ved huset, men har ikke fået tømt.

Det kan enten være en forglemmelse fra renovatørens side, eller også er det adgangsvejens beskaffenhed, der er et problem. Der kan nå at falde megen sne, fra du har ryddet til renovatøren kommer. Sikkerheden for at få tømt i dårligt vejr er større, når beholderen er sat ud til vejen. Vi tømmer mellem 06.00 og 18.00. 

Vær særligt opmærksom på stejle veje. Hvis din vej har den mindste stigning, kan det blive et problem for vores store lastbiler, og derfor anbefaler vi dig at salte/gruse grundigt.

 

Jeg har en standplads, og har ikke fået tømt - skal jeg så ikke refunderes for den manglende tømning?

Du betaler i dit affaldsgebyr for at vi kommer på din adresse, henter restaffald, emballager og papir/pap og behandler det, der er blevet afhentet. I tider som disse kører renovatøren nogle gange forgæves. Den enkelte grundejer bliver ikke præsenteret for en regning for forgæves kørsel, ligesom merforbruget af tid ikke faktureres for de kunder, som får tømt under de besværlige forhold. Al restaffald, emballage og papir/pap som skulle være hentet ved den ordinære tømning, vil blive afhentet ved den næste planlagte ordinære tømning.

 

Hvorfor er vejen ikke blevet ryddet? 

Kommunerne arbejder på højtryk for at holde vejene farbare og prioriterer hovedfærdselsårene først. Villaveje bliver typisk nedprioriteret. På kommunens hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvordan din vej prioriteres.

Vær opmærksom på, at hvis der er tale om en privat fællesvej er det grundejernes ansvar at få ryddet vejen, og sikre at den har en sådan beskaffenhed, at det er forsvarligt at færdes for renovatøren. Du kan finde flere oplysninger på http://www.vejogpark.odder.dk/ og https://www.skanderborg.dk/Service/Skanderborg-Update/Sne-is-og-frost.aspx.

 

Postbilen kan godt komme frem, hvorfor kan skraldebilen ikke?

Der er stor forskel på at køre en lille person- eller varebil og så en tung lastbil op og ned ad glatte og bakkede veje. Udskridnings- og påkørselsrisikoen er meget større med den store bil, og derfor er renovatøren tilbageholdende med at prøve, hvis de er i tvivl. Det er altså et spørgsmål om sikkerhed.Når jeg nu ikke har fået de tømninger, jeg er berettiget til, skal jeg så ikke have penge tilbage?

Du betaler i dit affaldsgebyr for at vi kommer på din adresse, henter affaldet og behandler det, der er blevet afhentet. I tider som disse kører renovatøren ofte forgæves. Den enkelte grundejer bliver ikke præsenteret for en regning for forgæves kørsel, ligesom merforbruget af tid ikke faktureres for de kunder, som får tømt under de besværlige forhold. Al restaffald, emballage og papir/pap, som skulle være hentet ved den ordinære tømning, vil blive afhentet ved den næste planlagte ordinære tømning.


Hvorfor kan jeg ikke komme med mit restaffald på genbrugspladsen?

Kommunen er forpligtet til at hente restaffald hjemme hos folk. Der er benyttelsespligt for denne ordning. Det er ikke hensigtsmæssigt, at folk selv kører rundt med større portioner restaffald, da det er behæftet med en vis sundhedsrisiko at transportere letfordærveligt affald. Det kræver specielle biler og fagfolk at håndtere denne type affald forsvarligt. Men i perioder med ekstremt vintervejr har vi dog undtagelsesvis fået lov til at opsætte containere på centrale steder til indsamling af restaffald. I sådanne tilfælde vil vi annoncere det på vores hjemmeside, samt i lokale medier.

 

Hvornår kan vi forvente, at få tømt, når vi er blevet sprunget over pga. dårligt føre?

Hvis kørevejen er spærret f.eks. pga. is og sne, så forsøger Renovatøren at komme frem til adressen 2 gange. Hvis det ikke lykkedes at komme frem hverken første eller anden gang, så bliver der ikke tømt. Næste tømning vil dermed blive den næste planlagte ordinære tømning. 

Hvis der er tale om en spærret adgangsvej (vejen som renovatøren skal gå fra bilen og hen til affaldsbeholderen), så har du følgende muligheder:

  1. Du kan tilkøbe afhentning af en ekstra sæk (som afhentes ved næste ordinære tømning)
  2. Du kan tilkøbe en ekstra tømning i vores selvbetjening (tømmes hurtigst muligt efter at vejen igen er farbar)

Du kan også ringe ind til os, hvis du er i tvivl om noget på tlf. 86525211. 

Hvis der er tale om at kørevejen har været spærret f.eks. pga. is og sne, så vil det i langt de fleste tilfælde ikke være forhold som du/I har haft indflydelse på, med mindre at der er tale om en privat vej eller en privat fællesvej, og derfor tilbyder vi at hente en ekstra sæk uden beregning ved næste ordinære tømning (kontakt os pr. telefon eller mail for at få en special kode til din ekstra sæk). Du kan også betale for en ekstra tømning, hvis du ikke kan klare dig med en ekstra sæk, så henter vi snarest og når forholdene er bragt i orden.

Hvis du har kapacitet nok i din beholder, så kan du også bare vente til vi kommer og tømmer i forbindelse med den næste planlagte ordinære tømning.

 

Kan I ikke sende en SMS-besked om, hvornår I kommer?

Jo. Du kan tilmelde dig en SMS-påmindelse her på hjemmesiden. Følg dette link, og tilmeld dig vores SMS-service. Vi sender SMS'er inden hver tømmedag, men der kommer ikke særlige SMS'er omkring forsinkelser el.lign. 

 

Kan I ikke bare ringe og sige, hvornår vi får tømt?

Vi tømmer hos mere end 36.000 husstande. Vi kan ikke ringe til alle, og selv om vi gerne ville, har vi ikke alle telefonnumre. 

 

Er det ikke uforsvarligt at have affaldet stående for længe om vinteren?

Om vinteren sikrer de lave grader, at udendørs opbevaring er uden nævneværdige hygiejnemæssige risici. Efter vor vurdering vil en effektiv emballering og en fornuftig opbevaring sagtens kunne sikre, at affaldet alene udgør et æstetisk problem.

Såfremt adresser har haft affald stående i 4 uger, vil vi gerne bede om at få besked fra kunderne. Vi vil så forsøge at iværksætte alternativ indsamling fra disse adresser.

 

Hvorfor kan min restaffaldsbeholder tømmes, når min papirbeholder f.eks. ikke kan?

Chaufførerne på bilerne foretager en individuel vurdering af, hvornår det er forsvarligt at færdes på vejen ud fra et sæt retningslinjer. Der kan naturligt være forskelle i deres vurdering, især da bilerne ikke er der på samme tid af døgnet og forholdene derfor kan have ændret sig.

 

Hvorfor kan jeg ikke selv vælge, hvem der kommer og tømmer hos os? 

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger. Der er benyttelsespligt for denne ordning. Det er altså som følge af dansk affaldslovgivning, at valget af renovatør er en kommunal opgave, og det er også derfor, at du som udgangspunkt ikke kan aflevere affaldet på genbrugspladserne.

 

Hvor finder jeg reglerne for affald i min kommune?

Du kan finde reglerne for, hvad der gælder for dit affald i Affaldsregulativerne.

Følg linket her, og læs de senest reviderede affaldsregulativer for Odder og Skanderborg Kommuner.