EMAS-registrering

Miljøstyrelsen har godkendt Renosyd i henhold til EMAS-forordningen. Det betyder blandt andet, at Renosyd er forpligtet til at:

  • Løbende forbedre miljøindsatsen ud over hvad loven kræver
  • Fastsætte en miljøpolitik og målsætninger for miljøarbejdet
  • Offentliggøre en årlig miljøredegørelse
  • Aktivt inddrage medarbejderne i miljøarbejdet

Vores årlige miljøredegørelse er underlagt en række krav til indhold og offentliggørelse. Miljøredegørelsen verificeres (gennemgås) hvert år af Det Norske Veritas inden den sendes til godkendelse og registrering i Miljøstyrelsen.

EMAS er en frivillig europæisk miljøledelsesordning, og er det mest ambitiøse miljøledelsessystem en virksomhed kan blive certificeret til. En EMAS-registrering er derfor den ultimative blåstempling af virksomhedens miljøarbejde.