Flere boliger om én løsning

Her på siden findes priser for beholderstørrelser samt muligheder for tilvalg. 

Se hvilke store beholdere vi tilbyder

For sammensætning af den optimale affaldsløsning, kontakt os på mail kundeservice@renosyd.dk eller på tlf.: 86525211.

Jeres affaldsløsning består af obligatoriske og frivillige elementer

Obligatorisk for jer

 • Genbrugsplads- og genanvendelsesgebyr (ét gebyr pr. boenhed)
 • Restaffaldsbeholder:
  Det er obligatorisk for alle at have en restaffaldsbeholder. Dog kan prisen variere afhængig af, hvilken størrelse I vælger, og hvor tit I får den tømt.
  Det er også muligt at etablere en underground-løsning - denne type affaldsløsning tømmer vi også. 

Frivilligt for jer

 • Papir/pap beholder:
  Den betales gennem genanvendelsesgebyret, som er obligatorisk, hvorfor det ikke koster ekstra at have beholderen. Dog er det frivilligt, om man ønsker den.
  Fra 2024 skal alle sortere papir og pap i en beholder derhjemme. 
  Læs mere om, hvordan vi skal sortere fra 2024 her.
 • Haveaffaldsbeholder:
  I kan se priser og størrelser på en haveaffaldsbeholder i listen nedenfor.

Jeres muligheder for tilvalg

Det er muligt at tilpasse jeres løsning efter, hvad behov I har:

 • I kan få tømt oftere 
 • I kan tilkøbe, at vi låser os ind gennem porte, bakker langt eller andet, som kan gøre det nemmere for jer at få hentet jeres affald, men som ikke er inkluderet i den standardløsning, som vi tilbyder.

 

Priser

Obligatorisk

 

 Restaffald

Obligatorisk (model og volumen tilpasses den enkelte fællesløsning). 
Placering af beholdere og containere i fællesløsninger aftales mellem Renosyd og boligforening/-selskab.
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Restaffald Aftales 14 dags tømning 240 l 1.170,40 1.463,00
Restaffald Aftales 14 dags tømning 400 l 1.648,00 2.060,00
Restaffald Aftales 14 dags tømning 660 l 2.720,00 3.400,00
Restaffald Aftales 14 dags tømning 770 l 3.040,00 3.800,00

 

     Emballage, papir og pap

Et gebyr pr. boenhed. Dog ikke ved underground-løsninger.
Placering af beholdere og containere i fællesløsninger aftales mellem Renosyd og boligforening/-selskab.
Volumen på emballage- og papirbeholder kan vælges med samme størrelse som anført under restaffald (papir og pap dog maksimum 660 liter). Beholdervolumen og -antal tilpasses den enkelte fællesløsning.
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms

Emballage, papir og pap (dækkes af genanvendelsesgebyr)

Aftales  Månedstømning Uanset volumen 539,20 674,00

 

Genbrugspladsgebyr

Et gebyr pr. boenhed.
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Ekskl. moms Inkl. moms
Genbrugspladsgebyr 1.000,00 1.250,00

 

Muligheder for tilvalg

Tillæg for ugetømning
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Restaffald Aftales Ugetømning 400 l 1.998,40 2.498,00 
Restaffald Aftales Ugetømning 660 l 3.296,00 4.120,00 
Restaffald Aftales Ugetømning 770 l 3.712,00 4.640,00 
Restaffald Aftales 2 x pr. uge 400 l 5.152,00 6.440,00 
Restaffald Aftales 2 x pr. uge 660 l 8.480,00 10.600,00 
Restaffald Aftales 2 x pr. uge 770 l 9.760,00 12.200,00 

 

Tillæg for ekstra service: Nøgle/koder
Priserne er angivet pr. år.

Beskrivelse Frekvens Uanset volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Nøgle/kode-håndtering ifm. låst dør 14 dags tømning   750,40 938,00
Nøgle/kode-håndtering ifm. låst dør Ugetømning   1.140,00 1.425,00
Nøgle/kode-håndtering ifm. låst dør 2 x ugetømning   1.920,00 2.400,00

   

Tillæg for ekstra service: Låger, porte m.m. (ekstra gebyr for låge nr. 2)

Alle har ret til at have 1 låge, dør, port, kæde. Ved 2 styks pålægges i et ekstra gebyr for servicen.
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Frekvens Ekskl. moms Inkl. moms
En ekstra låge, port, dør / bom, kæde el.lign. 14 dags tømning 750,40 938,00
En ekstra låge, port, dør / bom, kæde el.lign. Ugetømning 1.140,00 1.425,00
En ekstra låge, port, dør / bom, kæde el.lign. 2 x ugetømning 1.920,00 2.400,00

 

Tillæg for ekstra service: Chauffør skal bakke
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Frekvens Ekskl. moms Inkl. moms
Bakke med renovationsbil 50-100 m 14 dags tømning 500,00 625,00
Bakke med renovationsbil 50-100 m Ugetømning 760,00 950,00
Bakke med renovationsbil 50-100 m 2 x ugetømning 1.280,00 1.600,00
Bakke med renovationsbil > 100 m 14 dags tømning 1.000,00 1.250,00
Bakke med renovationsbil > 100 m Ugetømning 1.520,00 1.900,00
Bakke med renovationsbil > 100 m 2 x ugetømning 2.560,00 3.200,00

 

Underground-løsninger 

Placering af beholdere og containere i fællesløsninger aftales mellem Renosyd og boligforening/-selskab.
Restaffald i underground-løsninger faktureres med 2 elementer (pr. tømning, pr. ton samt pr. faktura). Omkostninger til underground-løsninger afholdes af ejendommens ejer. 

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Enhed  Ekskl. moms  Inkl. moms
Underground løsning - restaffald Aftales Individuel 3-5 m3 Pr. tømning 276,00 345,00
Underground løsning emballage Aftales Individuel 3-5 m3 Pr. tømning 720,80 901,00
Underground løsning pap og papir Aftales Individuel 3-5 m3 Pr. tømning 127,20 159,00
Behandlingspris restaffald   Individuel håndtering   Pr. ton 550,00 687,50

For alle indsamlingsordninger gælder, at der kan forekomme andre tømmefrekvenser, volumener, beholdertyper m.v. Gebyrerne vil i disse tilfælde være udregnet efter samme principper som ovenstående. Salg af udstyr og øvrige ydelser; beholdere, speciallåg, foringssække m.v. sælges til dagspris. Den til enhver tid gældende prisliste findes her på hjemmesiden. Takster for aflevering af affald direkte til Renosyds behandlingsanlæg fremgår ligeledes af prislisten. Gebyrbladet er godkendt af Renosyds bestyrelse den 27.november 2020.