Helårsbolig

Her på siden finder du priser (se længere nede på siden), beholderstørrelser samt muligheder for tilvalg. 

Læs her vores anbefaling: Beholdere til en husstand

Din affaldsløsning består af obligatoriske og frivillige elementer

Obligatorisk for dig

 • Genbrugsplads- og genanvendelsesgebyr 
 • Restaffaldsbeholder:
  Det er obligatorisk for alle at have en restaffaldsbeholder. Dog kan prisen variere afhængig af, hvilken størrelse du vælger, og hvor tit du får den tømt.

Frivilligt for dig

 • Papir/pap beholder:
  Den betales gennem genanvendelsesgebyret, som er obligatorisk, hvorfor det ikke koster ekstra at have beholderen. Dog er det frivilligt, om man ønsker den.
  Fra 2024 skal alle sortere papir og pap i en beholder derhjemme. Læs mere om, hvordan vi skal sortere fra 2024 her.
 • Haveaffaldsbeholder:
  Du kan se priser og størrelser på en haveaffaldsbeholder i listen nedenfor.

Dine muligheder for tilvalg

Det er muligt at tilpasse din løsning efter, hvad dit behov er:

 • Du kan få tømt oftere (særligt i sommerhalvåret kan dette være en fordel)
 • Du kan tilkøbe en standplads - det betyder at vi henter din affaldsbeholder og tømmer den, selvom den står mere end 3 meter inde på din grund
 • Du kan tilkøbe, at vi låser os ind gennem porte, bakker langt eller andet, som kan gøre det nemmere for dig at få hentet dit affald, men som ikke er inkluderet i den standardløsning, som vi tilbyder dig

Priser

Obligatorisk pr. bolig

 Restaffald 
Obligatorisk med minimum én beholder pr. husstand og min. 14 dags tømning.
Priserne er angivet pr. år. 
 

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms

Restaffald

Skel

14 dags tømning  

140 l

624,00

780.00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

190 l

760,00

950,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

240 l

930,40

1.163,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

400 l

1.648,00

2.060,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

660 l

2.720,00

3.400,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

770 l

3.040,00

3.800,00

 

     Emballage, papir og pap

 Der tømmes hver 2. måned i landområder for papir- og papbeholderen.
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms

Emballage, papir og pap 
(dækkes af genanvendelsesgebyr) 

Følger restaffald Månedstømning Uanset volumen 539,20 674,00

Volumen på emballage og/eller papir- og papbeholderen kan vælges i samme størrelser som for restaffald - pap og papir dog maksimum 660 liter. Gebyret er uafhængig af beholderstørrelse. 

Genbrugspladsgebyr
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse        Ekskl. moms  Inkl. moms

Genbrugspladsgebyr

     

1.000,00

1.250,00

 

Muligheder for tilvalg

Tillæg for ugetømning. Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms

Restaffald

Skel

Ugetømning         

140 l

1.046,40

1.308,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

190 l

1.124,00

1.405,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

240 l

1.412,80

1.766,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

400 l

1.998,40

2.498,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

660 l

3.296,00

4.120,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

770 l

3.712,00

4.640,00

 

Tillæg for standplads

Tillæg for afhentning fra standplads dækker både beholdere til restaffald, emballage samt papir og pap.
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Ekskl. moms Inkl. moms
Afstandstillæg op til 25 m Stand 14 dags tømning 400,00 500,00
Afstandstillæg (25-50 m) Stand 14 dags tømning 800,00 1.000,00
Afstandstillæg (50-75 m) Stand 14 dags tømning 1.200,00 1.500,00
Afstandstillæg (75-100 m) Stand 14 dags tømning 1.600,00 2.000,00

Afstandstillæg
(100+ m.)

Stand 14, dags tømning 2.400,00 3.000,00
Afstandstillæg op til 25 m Stand Ugetømning 800,00 1.000,00
Afstandstillæg (25-50 m) Stand Ugetømning 1.600,00 2.000,00
Afstandstillæg (50-75 m) Stand Ugetømning 2.400,00 3.000,00
Afstandstillæg (75-100 m) Stand Ugetømning 3.200,00 4.000,00
Afstandstillæg
(100+ m.)
Stand Ugetømning 4.800,00 6.000,00

 

Tillæg for ugetømning i perioden 1. maj til 31. august (8 stk. ekstra tømninger)
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Restaffald Skel Ugetømning 140 l 218,40 273,00
Restaffald Skel Ugetømning 190 l 296,00 370,00
Restaffald Skel Ugetømning 240 l 392,80 491,00
Restaffald Skel Ugetømning 400 l 664,80 831,00
Restaffald Skel Ugetømning 660 l 1.092,80 1.366,00
Restaffald Skel Ugetømning 770 l 1.275,20 1.594,00

Tillæg for afhentning fra
standplads ved tilvalg af
ugetømning

Stand Ugetømning Uanset volumen 132,80 166,00

 

Tillæg for ekstra service: Låger, porte m.m. (ekstra gebyr for låge nr. 2)

Alle har ret til at have 1 låge, dør, port, kæde. Ved 2 styks pålægges kunden et ekstra gebyr for servicen.
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Frekvens Ekskl. moms Inkl. moms
En ekstra låge, port, dør / bom, kæde el.lign. 14 dags tømning 750,40 938,00
En ekstra låge, port, dør / bom, kæde el.lign. Ugetømning 1.140,00 1.425,00

 

Tillæg for ekstra service: Chauffør skal bakke
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Frekvens Ekskl. moms Inkl. moms
Bakke med renovationsbil 50-100 m 14 dags tømning 500,00 625,00
Bakke med renovationsbil 50-100 m Ugetømning 760,00 950,00
Bakke med renovationsbil > 100 m 14 dags tømning 1.000,00 1.250,00
Bakke med renovationsbil > 100 m Ugetømning 1.520,00 1.900,00

 

  Tilvalg - haveaffald (marts - oktober)
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Haveaffald Skel 8 gange årligt 240 l 354,40 443,00
Haveaffald Skel 8 gange årligt 400 l 444,80 556,00
Haveaffald Skel 8 gange årligt 660 l 600,80 751,00


For alle indsamlingsordninger gælder, at der kan forekomme andre tømmefrekvenser, volumener, beholdertyper m.v. Gebyrerne vil i disse tilfælde være udregnet efter samme principper som ovenstående. Salg af udstyr og øvrige ydelser; beholdere, speciallåg, foringssække m.v. sælges til dagspris. Den til enhver tid gældende prisliste findes her på Renosyds hjemmeside. Takster for aflevering af affald direkte til Renosyds behandlingsanlæg fremgår ligeledes af prislisten. Gebyrbladet er godkendt af Renosyds bestyrelse den 27. november 2020.