Sommerhuse

Her på siden finder du priser (se længere nede på siden), beholderstørrelser samt muligheder for tilvalg.

 

Obligatoriske elementer for din affaldsløsning

Obligatorisk for dig

  • Genbrugsplads- og genanvendelsesgebyr 
  • Restaffaldsbeholder:
    Det er obligatorisk for alle at have en restaffaldsbeholder. Dog kan prisen variere afhængig af, hvilken størrelse du vælger, og hvor tit du får den tømt.

Frivilligt for dig

  • Haveaffaldsbeholder: Du kan se priser og størrelser på en haveaffaldsbeholder i listen nedenfor.
  • Papir- og papbeholderen: Du kan se priser og størrelser på en papir- og papbeholder i listen nedenfor. 

 

Hvorfor skal jeg betale ekstra for at få afhentet papir og pap ved mit sommerhus?

Alle sommerhuse og helårsboliger har i dag de obligatoriske beholdere til henholdsvis restaffald og emballage. De helårsboliger som ikke i dag har tilvalgt den frivillige beholder til papir og pap, kan uden ekstra omkostninger bestille en beholder hertil ved Renosyd, idet den er inkluderet i det genanvendelsesgebyr, som alle helårsboliger betaler.

Det forholder sig dog lidt anderledes for sommerhusene, idet en papir- og papbeholder ikke er inkluderet i det genanvendelsesgebyr, som sommerhusejerne betaler.

Men det betyder ikke, at du som sommerhusejer ikke kan få en beholder til papir og pap. Det kan du godt!

Du betaler i dag 172,00 kr. i genanvendelsesgebyr, som dækker over afhentning af emballageaffald. Ønsker du også at inkludere en papir- og papbeholder i dit gebyr, vil det stige til 249,50 kr. - altså 77,50 kr. mere om året. Alle priserne er inkl. moms.

Det er stadig frivilligt, om man ønsker at betale for en papir- og papbeholder – alternativt kan man også samle papir og pap sammen og enten tage det med hjem i sin helårsbolig, eller man kan aflevere det på genbrugspladsen.

I 2024 bliver det obligatorisk for alle Renosyds kunder, inkl. sommerhuse at sortere papir og pap ved husstandene: 
Læs mere om, hvordan vi skal sortere fra 2024 her

 

Dine muligheder for tilvalg

Det er muligt at tilpasse din løsning efter, hvad dit behov er:

  • Du kan få tømt oftere i sommerhalvåret 
  • Du kan tilkøbe en standplads - det betyder at vi henter din affaldsbeholder og tømmer den, selvom den står mere end 3 meter inde på din grund
  • Du kan tilkøbe, at vi låser os ind gennem porte, bakker langt eller andet, som kan gøre det nemmere for dig at få hentet dit affald, men som ikke er inkluderet i den standardløsning, som vi tilbyder dig

 

Obligatorisk pr. bolig

 Restaffald

Obligatorisk med minimum én beholder pr. bolig. For sommerboliger tømmer vi hver 2. uge i perioden 1. april til 31. august. Resten af året (september til marts) tømmer vi hver 4. uge.
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Restaffald Skel 2. uge: apr.-aug.
1 gang/mdr.: sep.-mar.
140 l 532,80 666,00
Restaffald Skel 2. uge: apr.-aug.
1 gang/mdr.: sep.-mar.
190 l 636,00 795,00
Restaffald Skel

2. uge: apr.-aug.
1 gang/mdr.: sep.-mar.

240 l 765,60 957,00
Restaffald Skel 2. uge: apr.-aug.
1 gang/mdr.: sep.-mar.
400 l 1.369,60 1.712,00
Restaffald Skel 2. uge: apr.-aug.
1 gang/mdr.: sep.-mar.
660 l 2.262,40 2.828,00
Restaffald Skel 2. uge: apr.-aug.
1 gang/mdr.: sep.-mar.
770 l 2.505,60 3.132,00

 

 

 

     Emballage, papir og pap

Der tømmes hver 2. måned i landområder for papir- og papbeholderen.
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms

Emballage, papir og pap 
(dækkes af genanvendelsesgebyr) 

Følger restaffald Månedstømning Uanset volumen 440,00

550,00

Volumen på emballage og/eller papir- og papbeholderen kan vælges i samme størrelser som for restaffald - pap og papir dog maksimum 660 liter. Gebyret er uafhængig af beholderstørrelse. 

Genbrugspladsgebyr

Beskrivelse Ekskl. moms Inkl. moms
Genbrugspladsgebyr  580,80 726,00

 

Muligheder for tilvalg

Tillæg for ugetømning i perioden 1. juni til 31. august
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger)        

140 l

175,20

219,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

190 l

237,60

297,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

240 l

315,20

394,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

400 l

533,60

667,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

660 l

877,60

1.097,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

770 l

1.023,20

1.279,00

 

Tillæg for standplads

Tillæg for afhentning fra standplads dækker både restaffald- og emballagebeholdere.
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Placering Frekvens Ekskl. moms Inkl. moms
Afstandstillæg op til 25 m Stand  14 dags tømning 304,80 381,00
Afstandstillæg (25-50 m) Stand  14 dags tømning 608,80 761,00
Afstandstillæg (50-75 m) Stand 14 dags tømning 914,40 1.143,00
Afstandstillæg (75-100 m) Stand 14 dags tømning 1.218,40 1.523,00
Afstandstillæg (+100 m) Stand 14 dags tømning 1.524,80 1.906,00
Afstandstillæg op til 25 m Stand Ugetømning 487,20 609,00
Afstandstillæg ( 25 -50 m) Stand Ugetømning 975,20 1.219,00
Afstandstillæg (50-75 m) Stand Ugetømning 1.462,40 1.828,00
Afstandstillæg (75-100 m) Stand Ugetømning 1.950,40 2.438,00
Afstandstillæg (+100 m) Stand Ugetømning 2.438,40 3.048,00

 

Tillæg for ekstra service: Låger, porte m.m. (ekstra gebyr for låge nr. 2)

Alle har ret til at have 1 låge, dør, port, kæde. Ved 2 styks pålægges kunden et ekstra gebyr for servicen.
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Frekvens Ekskl. moms Inkl. moms
En ekstra låge, port, dør / bom, kæde el.lign. 14 dags tømning 750,00 938,00
En ekstra låge, port, dør / bom, kæde el.lign. Ugetømning 1.140,00 1.425,00

 

Tillæg for ekstra service: Chauffør skal bakke
Priserne er angivet pr. år.  

Beskrivelse Frekvens Ekskl. moms Inkl. moms
Bakke med renovationsbil 50-100 m 14 dags tømning 500,00 625,00
Bakke med renovationsbil 50-100 m Ugetømning 760,00 950,00
Bakke med renovationsbil > 100 m 14 dags tømning 1.000,00 1.250,00
Bakke med renovationsbil > 100 m Ugetømning 1.520,00 1.900,00

 

 Haveaffald

Haveaffald tømmes i perioden fra marts til oktober, hvor den tømmes én gang om måneden (8 gange årligt). 
Priserne er angivet pr. år.

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Haveaffald Skel 8 gange årligt 240 l 354,40 443,00
Haveaffald Skel 8 gange årligt 400 l 444,80 556,00
Haveaffald Skel 8 gange årligt 660 l 600,80 751,00

 


For alle indsamlingsordninger gælder, at der kan forekomme andre tømmefrekvenser, volumener, beholdertyper m.v. Gebyrerne vil i disse tilfælde være udregnet efter samme principper som ovenstående. Salg af udstyr og øvrige ydelser; beholdere, speciallåg, foringssække m.v. sælges til dagspris. Den til enhver tid gældende prisliste findes her på hjemmesiden. Takster for aflevering af affald direkte til Renosyds behandlingsanlæg fremgår ligeledes af prislisten. Gebyrbladet er godkendt af Renosyds bestyrelse den 27. november 2020.