Helårsbolig 2021

 

Klik her, og se hvilke størrelser vi anbefaler


Helårsbeboelse:

(Opdateret juni 2021 - husk anførte priser er pr. år, mens du faktureres pr. halvår)

 

Obligatorisk pr. bolig

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen  Ekskl. moms  Inkl. moms

Genbrugspladsgebyr *1

     

1.000,00

1.250,00

 

 

Beskrivelse Placering Frekvens *2 Volumen *3 Ekskl. moms Inkl. moms

Genanvendelsesgebyr (emballage, pap og papir) 

     

Følger restaffald Månedstømning Uanset volumen 299,20 374,00

 

Restaffald - obligatorisk med minimum én beholder pr. bolig 
(14 dags tømning) 

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms

Restaffald

Skel

14 dags tømning  

140 l

384,00

480,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

190 l

520,00

650,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

240 l

690,40

863,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

400 l

1.168,00

1.460,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

660 l

1.920,00

2.400,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

770 l

2.240,00

2.800,00

 

Tillæg for ugetømning

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms

Restaffald

Skel

Ugetømning         

140 l

806,40

1.008,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

190 l

884,00

1.105,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

240 l

1.172,80

1.466,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

400 l

1.518,40

1.898,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

660 l

2.496,00

3.120,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

770 l

2.912,00

3.640,00

 

Tillæg for standplads

Beskrivelse Placering *4 Frekvens Uanset volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Afstandstillæg op til 25 m Stand 14 dags tømning   400,00 500,00
Afstandstillæg (25-50 m) Stand 14 dags tømning   800,00 1.000,00
Afstandstillæg (50-75 m) Stand 14 dags tømning   1.200,00 1.500,00
Afstandstillæg (75-100 m) Stand 14 dags tømning   1.600,00 2.000,00
Afstandstillæg op til 25 m Stand Ugetømning   800,00 1.000,00
Afstandstillæg (25-50 m) Stand Ugetømning   1.600,00 2.000,00
Afstandstillæg (50-75 m) Stand Ugetømning   2.400,00 3.000,00
Afstandstillæg (75-100 m) Stand Ugetømning   3.200,00 4.000,00

 

Tillæg for ugetømning i perioden 1. maj til 31. august (8 stk. ekstra tømninger)

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Restaffald Skel Ugetømning 140 l 218,40 273,00
Restaffald Skel Ugetømning 190 l 296,00 370,00
Restaffald Skel Ugetømning 240 l 392,80 491,00
Restaffald Skel Ugetømning 400 l 664,80 831,00
Restaffald Skel Ugetømning 660 l 1.092,80 1.366,00
Restaffald Skel Ugetømning 770 l 1.275,20 1.594,00

Tillæg for afhentning fra
standplads ved tilvalg af
ugetømning

Stand Ugetømning Uanset volumen 132,80 166,00

 

Tillæg for ekstra service: Låger, porte m.m. (ekstra gebyr for låge nr. 2)

Alle har ret til at have 1 låge, dør, port, kæde. Ved 2 styks pålægges kunden et ekstra gebyr for servicen.

Beskrivelse   Frekvens Uanset volumen Ekskl. moms Inkl. moms
En ekstra låge, port, dør / bom, kæde el.lign.   14 dags tømning   750,00 938,00
En ekstra låge, port, dør / bom, kæde el.lign.   Ugetømning   1.140,00 1.425,00

 

Tillæg for ekstra service: Chauffør skal bakke

Beskrivelse   Frekvens Uanset volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Bakke med renovationsbil 50-100 m   14 dags tømning   500,00 625,00
Bakke med renovationsbil 50-100 m   Ugetømning   760,00 950,00
Bakke med renovationsbil > 100 m   14 dags tømning   1.000,00 1.250,00
Bakke med renovationsbil > 100 m   Ugetømning   1.520,00 1.900,00

 

 

 Tilvalg - haveaffald (marts - oktober)

 

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Haveaffald Skel 8 gange årligt 240 l 321,60 402,00
Haveaffald Skel 8 gange årligt 400 l 403,20 504,00
Haveaffald Skel 8 gange årligt 660 l 544,80 681,00

  

*1 Genbrugspladsgebyret omfatter drift af genbrugspladser, miljøstationer, affaldscentre, administration af ordninger m.v. 

*2 Dog hver 2. måned i landområder for pap og papirbeholderen.

*3 Volumen på emballage, pap og papirbeholderen kan vælges med samme størrelser som anført under restaffald, pap og papir dog maksimum 660 liter. Prisen er uafhængig af beholderstørrelse. 

 *4 Tillæg for afhentning fra standplads dækker både beholdere til restaffald, emballage samt pap og papir.


For alle indsamlingsordninger gælder, at der kan forekomme andre tømmefrekvenser, volumener, beholdertyper m.v. Gebyrerne vil i disse tilfælde være udregnet efter samme principper som ovenstående. Salg af udstyr og øvrige ydelser; beholdere, speciallåg, foringssække m.v. sælges til dagspris. Den til enhver tid gældende prisliste findes her på Renosyds hjemmeside. Takster for aflevering af affald direkte til Renosyds behandlingsanlæg fremgår ligeledes af prislisten. Gebyrbladet er godkendt af Renosyds bestyrelse den 27. november 2020.