Nye affaldsregulativer gældende fra 1. marts 2024

Nye affaldsregulativer (Husholdningsregulativ og Erhvervsregulativ) er i offentlig høring i 4 uger fra den 15. november til den 12. december 2023.

Nye regulativer (Husholdningsregulativ og Erhvervsregulativ) gældende fra den 1. marts 2024: Fra marts 2024 skal vi alle sortere vores affald lidt mere, end vi gør i dag. Vi skal nemlig skrue ned for CO2-udledningen og op for at genanvende så meget som muligt.

Som en udløber af regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra 16. juni 2020 er det besluttet, at alle i Danmark, både private og virksomheder, skal sortere deres affald i 10 affaldstyper (fraktioner), for bedre at kunne udnytte vores fælles ressourcer.

 

Regulativer i høring:

Skanderborg Kommune - husholdningsregulativ 

Odder Kommune - husholdningsregulativ

Skanderborg Kommune - erhvervsregulativ

Odder Kommune - erhvervsregulativ

 

Det er derfor nødvendigt at revidere affaldsregulativerne, så de understøtter følgende lovpåkrævede ændringer:

  • Regulativerne er tilpasset de 10 affaldstyper: Madaffald, papiraffald, papaffald, metalaffald, glasaffald, plastaffald, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald samt farligt affald.

  • Virksomheder er ikke længere forpligtiget til at benytte Renosyds henteordning for husholdningslignende restaffald.

  • Virksomheder kan fremover benytte Renosyds henteordning for husholdningslignende genanvendeligt affald, forudsat at det i art og mængde svarer til en husholdning.

  • Virksomheder skal fremover betale markedspriser.

  • Forbrændingsegnet affald: Kommunerne har ikke længere anvisningsretten, og der er krav om liberalisering. Der henvises derfor ikke længere specifikt til det miljøgodkendte anlæg Kredsløb Energianlæg i Skanderborg, men mere generelt til et miljøgodkendt anlæg.

  • Deponeringsegnet affald: Deponi Skårup er skrevet ud af regulativerne, og der henvises i stedet til Reno Djurs I/S, Glatved deponi.

 

Regulativerne er udarbejdet i henhold til retningslinjer i henholdsvis Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (BEK nr. 1536 af 16. december 2022) og Bekendtgørelse om affald (BEK nr. 2512 af 10. december 2021).

Vi vil gerne høre din mening

Har du en kommentar til de nye affaldsregulativer? Du kan sende dit høringssvar pr. e-mail til regulativhoring@renosyd.dk eller pr. brev til Renosyd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg. Vi skal have dit høringssvar senest tirsdag den 12. december 2023.

Angiv dit navn og din adresse, når du sender din kommentar. Adressen vil ikke blive offentliggjort, men vær opmærksom på, at alle høringssvar fremgår med navn af de offentligt tilgængelige dagsordner for byrådsmøderne, så du kan ikke være anonym.

Når høringsfristen er udløbet, behandler vi alle høringssvarene, som efterfølgende offentliggøres.