Boligforeninger

Hos Renosyd ser vi på det, vi alle sammen smider ud, som værdi i stedet for affald. Hvis du hjælper os med at sortere rigtigt, så sørger vi for indsamling og behandling, så vi alle får mest mulig værdi ud af affaldet. Altså: Fra affald til værdi. Vi tror så meget på idéen og indsatsen, at vi kalder den for Mission Mulig.

Det betyder blandt andet, at du skal sortere dit almindelige husholdningsaffald i emballage (glas, plast og metal samlet) og restaffald. 

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du kommer af med værdierne – eller affaldet – i netop din boligforening, så kontakt din vicevært eller ejendomsadministrator.

Er du vicevært eller ejendomsadministrator, så klik her og læs mere.