Boligforeninger

Hos Renosyd ser vi på det, vi alle sammen smider ud, som værdi i stedet for affald. Hvis du hjælper os med at sortere rigtigt, så sørger vi for indsamling og behandling, så vi alle får mest mulig værdi ud af affaldet. 

Det betyder blandt andet, at du skal sortere dit almindelige husholdningsaffald i emballage (glas, plast og metal samlet), papir og pap samt samt restaffald. 

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du kommer af med værdierne – eller affaldet – i netop din boligforening, så kontakt din vicevært eller ejendomsadministrator.

Er du vicevært eller ejendomsadministrator, så klik her og læs mere.